Ekonomski fakultet - Zagreb

Kolegiji

Podaci i materijali za kolegije koje izvodim nalaze se na pripadajućim Google Classroom stranicama.
Stranicama mogu pristupiti moji studenti koristeći se službenom adresom elektroničke pošte.

Poslovni engleski 1 / Business English 1
Poslovni engleski 2 / Business English 2
Engleski u poslovanju 1
Engleski u poslovnoj komunikaciji