Ekonomski fakultet - Zagreb

Kolegiji


ZIMSKI SEMESTAR
LJETNI SEMESTAR
SVEUČILIŠNI STUDIJ
Poslovni njemački I
Poslovni njemački III (izborni kolegij)
Osnove poslovnog njemačkog I (izborni kolegij)
Osnove poslovnog njemačkog III (izborni kolegij)
SVEUČILIŠNI STUDIJ
Poslovni njemački II
Poslovni njemački IV (izborni kolegij)
Osnove poslovnog njemačkog II (izborni kolegij)
Osnove poslovnog njemačkog IV (izborni kolegij)
STRUČNI STUDIJ
Početni njemački u poslovanju II
Njemački u poslovanju II 
STRUČNI STUDIJ
Početni njemački u poslovanju I
Početni njemački u poslovanju III
Njemački u poslovanju I
Njemački u poslovanju III


Za više infromacija o kolegijima kliknite na odgovarajući semestar: