Obavijesti i ispitni rokovi

OBAVIJESTI

LJETNI ISPITNI ROK

PRVI ISPITNI ROK -  08.06.2021. Online u 10.00 sati
DRUGI ISPITNI ROK - 24.06.2021. Online u 10.00 sati


JESENSKI ISPITNI ROK

PRVI ISPITNI ROK -  31.08.2021. Online u 10.00 sati
DRUGI ISPITNI ROK - 10.09.2021. Online u 10.00 sati

 
ISPUNJAVANJE STUDENTSKE ANKETE

Molimo studente da ispune anketu o kvaliteti nastave za ljetni semestar.
Anketa je potpuno anonimna i može se ispuniti 
do 05.06.2021. na linku fakultetske ankete: ankete.efzg.hr a upute za popunjavanje sveučilišne ankete nalaze se na ovom linku: https://wiki.srce.hr/display/TUT/Anketa+na+Studomatu