Tjelesna i zdravstvena kultura

VAŽNA OBAVIJEST!

Studenti sveučilišnih studija, koji za ljetni semestar imaju potpis u indeksu, trebaju se javiti svom nastavniku kako bi se dogovorili oko unosa ocjena i prijave ispitnog roka.

Uvjeti za reguliranje obveza iz kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura navedeni su na sljedećem linku: UVJETI TZK

                                                                                                         

Tjelesno vježbanje studenata zagrebačkog Sveučilišta seže u daleku povijest, u 1963. godinu, a Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu Ekonomskog fakulteta - Zagreb osnovana je početkom 80-tih godina. Danas Katedra broji šest članova, koji osmišljavaju i provode redovitu nastavu tjelesne i zdravstvene kulture s redovnim i izvanrednim studentima Integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, Preddiplomskih sveučilišnih studija, Preddiplomskih sveučilišnih studija na engleskom jeziku (BDIB) i Preddiplomskih stručnih studija. Ciljevi nastave tjelesne i zdravstvene kulture jesu stjecanje novih motoričkih vještina, unapređenje antropoloških i fizioloških obilježja studenata, utjecaj na odgojnu i obrazovnu komponentu i promicanje sportske kulture. Sprječavanje procesa preranog pada osobina, sposobnosti i motoričkih znanja uslijed nedostatne tjelesne aktivnosti uz osposobljavanje studenata za individualno tjelesno vježbanje osnovna je zadaća članova Katedre za jjelesnu i zdravstvenu kulturu.
Struktura predmeta provodi se kroz obvezne i izborni kolegij u sportskoj dvorani Ekonomskog fakulteta - Zagreb i na dopunskim lokacijama. Sadržajno, studentima su dostupni kineziološki programi: fitness, aerobika, plesovi, rugby, košarka, odbojka, futsal, badminton, plivanje, klizanje, veslanje, pješačko-planinarske ture, cikličko gibanje na otvorenom: bicikliranje, jogging i škola skijanja. Katedra surađuje sa Zavodom za javno zdravstvo, Hrvatskim olimpijskim odborom, Hrvatskim kineziološkim Savezom, Uredom za sport pri Sveučilištu i Zagrebačkim sveučilišnim sportskim Savezom.
U nadležnosti članova Katedre je cjelokupan sport na fakultetu. Športsko društvo Ekonomskog fakulteta - Zagreb, osnovano 2007. godine, objedinjuje sportske aktivnosti studenata, profesora i djelatnika Ekonomskog fakulteta - Zagreb. Studenti se natječu u preko 20 sportova u ženskoj i muškoj konkurenciji na prvenstvu Sveučilišta. Najbolji stječu pravo nastupa na sveučilišnom prvenstvu Hrvatske. Profesori i djelatnici fakulteta participiraju u rekreativnim sadržajima: fitness, futsal, košarka, odbojka i plivanje.
Uz nastavu i natjecanja članovi Katedre za tjelesnu i zdravstvenu kulturu sudjeluju na stručnim i znanstvenim konferencijama i kongresima iz odgojno-obrazovne discipline, kineziologija. Bave se i znanstveno-istraživačkim radom, a svoje radove redovito objavljuju u znanstvenim i stručnim publikacijama. Rezultate istraživanja iznose na stručnim i znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu.