Postupak rangiranja kandidata

Postupak rangiranja kandidata za upis na diplomske sveučilišne studije te na specijalističke diplomske stručne studije odvija se prema jednakim uvjetima za sve studije, odnosno studijske smjerove.

Postupkom rangiranja utvrđuju se rang liste prema kojima se kandidati natječu za pravo upisa na studij odnosno studijski smjer za kojeg su se opredijelili prilikom pretprijave i to do popunjenja upisne kvote predviđene za pojedini studij, odnosno studijski smjer.

U postupku rangiranja vrednuje se prosjek ocjena postignut na preddiplomskoj razini studija. U izračun prosjeka ocjena ulaze sve ocjene koje nose ECTS bodove prema upisanom nastavnom planu i programu preddiplomskog studija kojeg je kandidat završio.

Ako po završetku postupka rangiranja dva ili više kandidata na pojedinoj rang listi budu imali isti prosjek ocjena, a nalaze se neposredno iznad i ispod podvučene crte, upisuju se svi kandidati do onog koji po rangiranju ima ukupno manji prosjek ocjena.

Rangiranje kandidata za upis na specijalističke diplomske stručne studije provest će se u jednom krugu, a za upis kandidata na diplomske sveučilišne studije provest će se u više krugova, ali samo onda ako će po jednoj ili više rang lista biti popunjena sva mjesta previđena upisnom kvotom.