O studijima

O DIPLOMSKIM SVEUČILIŠNIM STUDIJIMA I SPECIJALISTIČKOM DIPLOMSKOM STRUČNOM STUDIJU


A) SVEUČILIŠNI STUDIJI

 1. Diplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Management traje jednu akademsku godinu (2 semestra) i nosi ukupno 60 ECTS bodova. Završetkom se stječe akademski naziv magistar ekonomije, odnosno magistra ekonomije (mag. oec.). Opširnije o studiju ...
 2. Diplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Managerial Informatics traje jednu akademsku godinu (2 semestra) i nosi ukupno 60 ECTS bodova. Završetkom se stječe akademski naziv magistar ekonomije, odnosno magistra ekonomije (mag. oec.). Opširnije o studiju ...
 3. Diplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Marketing traje jednu akademsku godinu (2 semestra) i nosi ukupno 60 ECTS bodova. Završetkom se stječe akademski naziv magistar ekonomije, odnosno magistra ekonomije (mag. oec.). Opširnije o studiju ...
 4. Diplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Trade and International Business traje jednu akademsku godinu (2 semestra) i nosi ukupno 60 ECTS bodova. Završetkom se stječe akademski naziv magistar ekonomije, odnosno magistra ekonomije (mag. oec.). Opširnije o studiju ...
 5. Diplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Leadership traje jednu akademsku godinu (2 semestra) i nosi ukupno 60 ECTS bodova. Završetkom se stječe akademski naziv magistar ekonomije, odnosno magistra ekonomije (mag. oec.). Opširnije o studiju ...
 6. Diplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Economics traje jednu akademsku godinu (2 semestra) i nosi ukupno 60 ECTS bodova. Završetkom se stječe akademski naziv magistar ekonomije, odnosno magistra ekonomije (mag. oec.). Opširnije o studiju ...

B) STRUČNI STUDIJI

 1. Specijalistički diplomski stručni studij Ekonomika poduzetništva traje dvije akademske godine (4 semestra) i nosi ukupno 120 ECTS bodova. Završetkom se stječe stručni naziv stručni specijalist poduzetništva, odnosno stručna specijalistica poduzetništva (struč. spec. oec.). Opširnije o studiju ...
 2. Specijalistički diplomski stručni studij Ekonomika energije i okoliša traje dvije akademske godine (4 semestra) i nosi ukupno 120 ECTS bodova. Završetkom se stječe stručni naziv stručni specijalist ekonomike energije i okoliša, odnosno stručna specijalistica ekonomike energije i okoliša (struč. spec. oec.). Opširnije o studiju ...
 3. Specijalistički diplomski stručni studij Elektroničko poslovanje u privatnom i javnom sektoru traje dvije akademske godine (4 semestra) i nosi ukupno 120 ECTS bodova. Opširinije o studiju na službenoj web stranici.
 4. Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment i marketing maloprodaje traje dvije akademske godine (4 semestra) i nosi ukupno 120 ECTS bodova. Opširnije o studiju na službenoj web stranici.
 5. Specijalistički diplomski stručni studij Digitalni marketing traje dvije akademske godine (4 semestra) i nosi ukupno 120 ECTS bodova. Opširnije o studiju na službenoj web stranici.
 6. Specijalistički diplomski stručni studij Računovodstvo, financijsko izvještavanje i revizija traje dvije akademske godine (4 semestra) i nosi ukupno 120 ECTS bodova. Opširnije o studiju ...