O studijima

O DIPLOMSKIM SVEUČILIŠNIM STUDIJIMA I SPECIJALISTIČKOM DIPLOMSKOM STRUČNOM STUDIJU


A) SVEUČILIŠNI STUDIJI

  1. Diplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Management traje jednu akademsku godinu (2 semestra) i nosi ukupno 60 ECTS bodova. Završetkom se stječe akademski naziv magistar ekonomije, odnosno magistra ekonomije (mag. oec.). Opširnije o studiju ...
  2. Diplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Managerial Informatics traje jednu akademsku godinu (2 semestra) i nosi ukupno 60 ECTS bodova. Završetkom se stječe akademski naziv magistar ekonomije, odnosno magistra ekonomije (mag. oec.). Opširnije o studiju ...
  3. Diplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Marketing traje jednu akademsku godinu (2 semestra) i nosi ukupno 60 ECTS bodova. Završetkom se stječe akademski naziv magistar ekonomije, odnosno magistra ekonomije (mag. oec.).
  4. Diplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Trade and International Business traje jednu akademsku godinu (2 semestra) i nosi ukupno 60 ECTS bodova. Završetkom se stječe akademski naziv magistar ekonomije, odnosno magistra ekonomije (mag. oec.). Opširnije o studiju ...
  5. Diplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Economics traje jednu akademsku godinu (2 semestra) i nosi ukupno 60 ECTS bodova. Završetkom se stječe akademski naziv magistar ekonomije, odnosno magistra ekonomije (mag. oec.). Opširnije o studiju ...

B) STRUČNI STUDIJI

  1. Specijalistički diplomski stručni studij Ekonomika poduzetništva traje dvije akademske godine (4 semestra) i nosi ukupno 120 ECTS bodova. Završetkom se stječe stručni naziv stručni specijalist poduzetništva, odnosno stručna specijalistica poduzetništva (struč. spec. oec.). Opširnije o studiju ...
  2. Specijalistički diplomski stručni studij Ekonomika energije i okoliša traje dvije akademske godine (4 semestra) i nosi ukupno 120 ECTS bodova. Završetkom se stječe stručni naziv stručni specijalist ekonomike energije i okoliša, odnosno stručna specijalistica ekonomike energije i okoliša (struč. spec. oec.). Opširnije o studiju ...
  3. Specijalistički diplomski stručni studij Elektroničko poslovanje u privatnom i javnom sektoru traje dvije akademske godine (4 semestra) i nosi ukupno 120 ECTS bodova. Opširinije o studiju na službenoj web stranici.
  4. Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment i marketing maloprodaje traje dvije akademske godine (4 semestra) i nosi ukupno 120 ECTS bodova. Opširnije o studiju na službenoj web stranici.
  5. Specijalistički diplomski stručni studij Digitalni marketing traje dvije akademske godine (4 semestra) i nosi ukupno 120 ECTS bodova. Opširnije o studiju na službenoj web stranici.