O studijima

O SVEUČILIŠNIM DIPLOMSKIM STUDIJIMA I STRUČNIM DIPLOMSKIM STUDIJIMA

A) SVEUČILIŠNI STUDIJI

 1. Sveučilišni diplomski studij na engleskom jeziku Management traje jednu akademsku godinu (2 semestra) i nosi ukupno 60 ECTS bodova. Završetkom se stječe akademski naziv sveučilišni magistar ekonomije, odnosno sveučilišna magistra ekonomije (univ. mag. oec.). Opširnije o studiju...
 2. Sveučilišni diplomski studij na engleskom jeziku Managerial Informatics traje jednu akademsku godinu (2 semestra) i nosi ukupno 60 ECTS bodova. Završetkom se stječe akademski naziv sveučilišni magistar ekonomije, odnosno sveučilišna magistra ekonomije (univ. mag. oec.). Opširnije o studiju...
 3. Sveučilišni diplomski studij na engleskom jeziku Marketing traje jednu akademsku godinu (2 semestra) i nosi ukupno 60 ECTS bodova. Završetkom se stječe akademski naziv sveučilišni magistar ekonomije, odnosno sveučilišna magistra ekonomije (univ. mag. oec.). Opširnije o studiju...
 4. Sveučilišni diplomski studij na engleskom jeziku Trade and International Business traje jednu akademsku godinu (2 semestra) i nosi ukupno 60 ECTS bodova. Završetkom se stječe akademski naziv sveučilišni magistar ekonomije, odnosno sveučilišna magistra ekonomije (univ. mag. oec.). Opširnije o studiju...
 5. Sveučilišni diplomski studij na engleskom jeziku Leadership traje jednu akademsku godinu (2 semestra) i nosi ukupno 60 ECTS bodova. Završetkom se stječe akademski naziv sveučilišni magistar ekonomije, odnosno sveučilišna magistra ekonomije (univ. mag. oec.). Opširnije o studiju...
 6. Sveučilišni diplomski studij na engleskom jeziku Economics traje jednu akademsku godinu (2 semestra) i nosi ukupno 60 ECTS bodova. Završetkom se stječe akademski naziv sveučilišni magistar ekonomije, odnosno sveučilišna magistra ekonomije (univ. mag. oec.). Opširnije o studiju...​

B) STRUČNI STUDIJI

 1. Stručni diplomski studij Ekonomika poduzetništva traje dvije akademske godine (4 semestra) i nosi ukupno 120 ECTS bodova. Završetkom se stječe stručni naziv magistar ekonomije, odnosno magistra ekonomije (mag.oec.). Opširnije o studiju...
 2. Stručni diplomski studij Ekonomika energije i okoliša traje dvije akademske godine (4 semestra) i nosi ukupno 120 ECTS bodova. Završetkom se stječe stručni naziv magistar ekonomije, odnosno magistra ekonomije (mag.oec.). Opširnije o studiju...
 3. Stručni diplomski studij Elektroničko poslovanje u privatnom i javnom sektoru traje dvije akademske godine (4 semestra) i nosi ukupno 120 ECTS bodova. Završetkom se stječe stručni naziv magistar ekonomije, odnosno magistra ekonomije (mag.oec.). Opširinije o studiju na službenoj web stranici.
 4. Stručni diplomski studij Menadžment i marketing maloprodaje traje dvije akademske godine (4 semestra) i nosi ukupno 120 ECTS bodova. Završetkom se stječe stručni naziv magistar ekonomije, odnosno magistra ekonomije (mag.oec.). Opširnije o studiju na službenoj web stranici.
 5. Stručni diplomski studij Digitalni marketing traje dvije akademske godine (4 semestra) i nosi ukupno 120 ECTS bodova. Završetkom se stječe stručni naziv magistar ekonomije, odnosno magistra ekonomije (mag.oec.). Opširnije o studiju na službenoj web stranici.
 6. Stručni diplomski studij Računovodstvo, financijsko izvještavanje i revizija traje dvije akademske godine (4 semestra) i nosi ukupno 120 ECTS bodova. Završetkom se stječe stručni naziv magistar ekonomije, odnosno magistra ekonomije (mag.oec.). Opširnije o studiju...