Uvjeti upisa na studij

Na doktorski studij Upravljanje digitalnim inovacijama mogu se upisati pristupnici koji su:
 
  • 1) završili sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij te završetkom studija stekli najmanje 300 ECTS bodova ili četverogodišnji dodiplomski studij iz znanstvenog područja društvene znanosti polja ekonomije ili informacijskih znanosti s prosječnom ocjenom studiranja koja ne smije biti niža od 3,5
  • 2) završili sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij te završetkom studija stekli najmanje 300 ECTS bodova ili četverogodišnji dodiplomski studij iz drugih znanstvenih područja ili polja s prosječnom ocjenom studiranja koja ne smije biti niža od 3,5, a koji imaju predznanje ili radno iskustvo u predmetu studija
  • 3) završili studije pod 1) ili 2) s prosječnom ocjenom studiranja koja je niža od 3,5. Ovi pristupnici uz svoju prijavu prilažu i dva pisma preporuke profesora kod kojih su odslušali i polagali predmete na nižim razinama studiranja.
Pristupnicima koji nisu završili studij iz polja ekonomije ili polja informacijskih znanosti Vijeće studija može odrediti polaganje razlikovnih predmeta po razmatranju svake pojedinačne prijave za upis. Nastavno opterećenje razlikovnih predmeta može iznositi maksimalno 20 ECTS bodova. Pristupnicima za koje Vijeće studija procijeni potrebu polaganja razlikovnih predmeta čije ukupno opterećenje prelazi 20 ECTS bodova neće biti omogućen upis na studij.  Pristupnici koji su završili poslijediplomski znanstveni (predbolonjski) studij ili sveučilišni specijalistički (bolonjski) studij iz područja društvenih znanosti mogu zatražiti priznavanje dijela ECTS bodova koje su stekli na završenom poslijediplomskom studiju. O visini bodova koji se priznaju te posljedičnom oslobađanju dijela obveza na doktorskom studiju odlučivat će Vijeće studija na temelju uvida u pojedinačne slučajeve.