Upisi na studij

Odabir polaznika studija vrši se temeljem uvida u potrebna znanja i kvalifikacije koje su definirane natječajnom dokumentacijom te temeljem razgovora kojeg s polaznikom obavlja Vijeće studija. Javni natječaj za upis na doktorski studij raspisuje se najmanje mjesec dana prije početka nastave, a kriterij vrednovanja pristupnika obuhvaća:
 1. Uspjeh u dosadašnjem studiju
 2. Prethodna znanstvena postignuća i objavljene znanstvene i stručne radove
 3. Pismo preporuke
 4. Motivaciju kandidata
 5. Kratki prikaz istraživanja koji sadrži istraživačke interese i potencijalne smjerove istraživanja
 6. Intervju sa pristupnikom
Pravo upisa na poslijediplomski doktorski studij Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju imaju kandidati koji*:
 1. su završili četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij iz područja društvenih znanosti, polja ekonomije ili poslovne ekonomije sa prosječnom ocjenom studiranja koja ne smije biti niža od 3,5 te završetkom studija stekli visoku stručnu spremu
 2. su završili diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti, ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz polja ekonomije ili poslovne ekonomije sa prosječnom ocjenom studiranja koja ne smije biti niža od 3,5 te završetkom studija stekli najmanje 300 ECTS bodova.
 3. su završili četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij iz područja društvenih znanosti, polja ekonomije ili poslovne ekonomije sa prosječnom ocjenom studiranja koja je niža od 3,5 te završetkom studija stekli visoku stručnu spremu. Ovi kandidati uz svoju prijavu prilažu i dva pisma preporuke profesora kod kojih su odslušali i polagali kolegije na nižim razinama studiranja.
 4. su završili diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti, ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz polja ekonomije ili poslovne ekonomije sa prosječnom ocjenom studiranja koja je niža od 3,5 te završetkom studija stekli najmanje 300 ECTS bodova. Ovi kandidati uz svoju prijavu prilažu i dva pisma preporuke profesora kod kojih su odslušali i polagali kolegije na nižim razinama studiranja.
 5. su završili četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij ili diplomski (integrirani) sveučilišni studij iz ostalih polja područja društvenih znanosti te područja tehničkih i prirodnih znanosti sa prosječnom ocjenom studiranja koja ne smije biti niža od 3,5 te završetkom studija stekli najmanje 300 ECTS bodova**.

*Polaznici doktorskog studija koji su završili poslijediplomski znanstveni (predbolonjski) studij ili poslijediplomski specijalistički (bolonjski) studij iz područja društvenih znanosti mogu zatražiti priznavanje dijela ECTS bodova koje su stekli na završenom poslijediplomskom studiju. O visini bodova koji se priznaju te posljedičnom oslobađanju dijela obveza na doktorskom studiju odlučivat će Vijeće studija temeljem uvida u pojedinačne slučajeve.

**Pristupnicima iz ove skupine upis će biti omogućen uz polaganje razlikovnih kolegija koji se izvode na preddiplomskim odnosno diplomskim studijima Poslovne ekonomije na Sveučilištu u Dubrovniku. Vijeće studija će odluku o broju razlikovnih kolegija donositi po razmatranju svake pojedinačne prijave za upis.