Trgovina i međunarodno poslovanje

 

 

Članovi Katedre vode i sudjeluju u izvođenju studijskih programa na svim razinama obrazovanja na Ekonomskom fakultetu, uređuju znanstveni časopis, organiziraju stalnu međunarodnu znanstvenu konferenciju i sudjeluju u odborima časopisa i znanstvenih konferencija izvan Fakulteta i u inozemstvu.

Pročelnik Katedre od 2016. godine je izvanredni profesor Tomislav Baković (kabinet 204), a njegova zamjenica profesorica Sanda Soucie. 

Profesor Tonći Lazibat obnaša funkciju prorektora Sveučilišta u Zagrebu već dva mandata počevši od 2014/15. godine, a prije toga bio je dekan Fakulteta u dva mandata.

Katedra je nositelj smjerova na sveučilišnim i stručnim studijima.

Trgovina i međunarodno poslovanje je smjer na integriranom sveučilišnom studiju Poslovne ekonomije koji studenti odabiru upisom četvrte godine studija. Preko kolegija Međunarodno poslovanje na trećoj godini studija već se imaju prilike upoznati s ovim područjem. Smjer nudi obvezne i izborne kolegije kojima studente osposobljavamo za upravljanje trgovinskim poduzećima, ali i trgovinskim procesima i međunarodnim poslovanjem u različitim drugim poduzećima. Cilj nam je osposobiti studente za postizanje vrhunskih rezultata i poslovne izvrsnosti u profesionalnoj karijeri i znanstveno-istraživačkom radu. Voditelj je izvanredni profesor Tomislav Baković.

Obrazac on-line prijave teme diplomskog rada unutar rokova za prijavu
Prihvaćene teme diplomskih radova i povjerenstva za obranu
Najave obrana diplomskih radova

Trade and International Business je jednogodišnji diplomski studij (Master Degree in Business) koji pruža mogućnost studentima da svoje studiranje na petoj godini i diplomski rad završe na engleskom jeziku. Voditeljica je profesorica Sanda Soucie. Nastavnici s Katedre izvode i kolegije na preddiplomskom sveučilišnom studiju na engleskom jeziku (BDiB).

Trgovinsko poslovanje je smjer na preddiplomskom stručnom studiju Poslovne ekonomije. Studenti stječu najnovija znanja i vještine s područja trgovine kojima mogu izravno konkurirati i razvijati profesionalnu karijeru na tržištu rada. Voditelj je izvanredni profesor Dario Dunković.

Menadžment i marketing maloprodaje je specijalistički diplomski stručni studij koji od ak. godine 2020/21. Katedra organizira zajedno s Katedrom za marketing. Studij traje dvije godine i osposobljava studente za rad na rukovodećim položajima u trgovinskim organizacijama. Uključuje stručnu praksu i diplomski rad, a polaznici na tržište rada donose nova znanja i razvijene stručne vještine tražene za menadžment i marketing u maloprodajnim poduzećima. Voditelj studija je izvanredni profesor Dario Dunković. Informacije o studiju dostupne su na web stranici mema.net.efzg.hr

Katedra uređuje znanstveni časopis Poslovna izvrsnost - Business Excellence koji redovito izlazi dva puta godišnje od osnutka 2007. godine. Izlazi u tiskanom i digitalnom izdanju, a objavljuju se radovi na engleskom i hrvatskom jeziku. Časopis je indeksiran u nekoliko relevantnih baza. Glavni urednik je profesor Tonći Lazibat. Web stranica časopisa je businessexcellence.net.efzg.hr

Profesor Tonći Lazibat vodi poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Ekonomija i globalna sigurnost. Studij se izvodi po uzoru na suvremene doktorske studije vodećih zapadnoeuropskih sveučilišta. Traje tri godine. Uz ekonomske kolegije posebna pozornost pridodana je temi globalne sigurnosti. Studij je razvijen za znanstvenike i stručnjake koji traže proširivanje svojih sposobnosti na područjima identifikacije, ocjene i odgovora na sigurnosne izazove te stjecanje globalne perspektive o zbivanjima na ovom području. Namijenjen je i poslovnim ljudima koji događaje u okviru nacionalne i globalne sigurnosti vide kao priliku za nove poslovne iskorake. Tajnik studija je docent Mate Damić. Informacije o studiju dostupne su na web stranici.

Katedra organizira tri specijalistička poslijediplomska studija (univ. spec. oec.):

Upravljanje kvalitetom osposobljava kandidate za upravljanje kvalitetom u suvremenim poslovnim uvjetima u skladu s međunarodnim normama. Voditelj studija je profesor Tonći Lazibat.
Novi studij Upravljanje organizacijama i projektima u kulturi izvodi se u suradnji s Institutom za antropologiju i Arheološkim muzejom u Zagrebu. Namijenjen je vodstvu organizacija u kulturi kako bi mogli kreirati suvremene sustave za upravljanje kulturnim baštinom. Voditeljica studija je izvanredna profesorica Ines Dužević.
Menadžment trgovine kandidate osposobljava za učinkovito upravljanje trgovinskim poslovima u poduzećima. Voditeljice studija su profesorica Sanda Soucie i profesorica Blaženka Knežević.

Katedra vrlo uspješno organizira i uređuje Međunarodnu znanstvenu konferenciju TRADE PERSPECTIVES koja se od 2010. godine tradicionalno svake godine održava u mjesecu studenom na Fakultetu. Konferencija se od 2016. godine organizira u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom. Rezultat konferencije je Zbornik radova na engleskom jeziku indeksiran u bazi EconLit. Konferencija i Zbornici dostupni su na web stranici tradeperspectives.net.efzg.hr​

Objavljivanjem radova u visokorangiranim znanstvenim časopisima u zemlji i inozemstvu te sudjelovanjem na konferencijama, Katedra aktualnim istraživanjima daje izniman doprinos razvoju znanosti na području trgovine i na području međunarodnog poslovanja. Fundus Katedre čini i preko stotinu objavljenih radova u renomiranim stručnim časopisima.

Ciceron je rekao: "Trgovci su snaga države.", a mislio je na dobre, vješte i učene trgovce. Zato je Aristotel i htio da trgovina bude jedan od glavnih i nužnih uresa države. Ukoliko nije izopačena i pokvarena, ona je izvor o kojem ovise druge vještine.
B. Kotruljević: O trgovini i savršenu trgovcu, 1458.