Stručni diplomski studiji

Stručni diplomski studiji koji se izvode na Ekonomskom fakultetu - Zagreb traju dvije akademske godine (4 semestra) te se izvode kao redoviti i izvanredni studiji. Redoviti studij je namijenjen polaznicima kojima je to jedino zanimanje i koji temeljem statusa redovitih studenata ostvaruju određena prava kao što su: zdravstveno osiguranje, subvencionirana prehrana, smještaj u studentskom domu, rad preko Student servisa Studentskog centra u Zagrebu, povlastice u javnom prijevozu i dr.

Ekonomski fakultet - Zagreb izvodi sljedeće dvogodišnje stručne diplomske studije (ukupno 120 ECTS bodova):


Osnovni uvjeti za ostvarivanje općeg prava natjecanja kandidata za upis na stručne diplomske studije su:

  • završen stručni studij iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija u trajanju od tri godine,
  • završen preddiplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija i stečenih 180 ECTS bodova,
  • završen sveučilišni prijediplomski studij iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija u trajanju od tri ili četiri godine ,
  • provedena prijava za postupak rangiranja kandidata.


Stručni diplomski studij mogu upisati i kandidati koji su završili predbolonjski Stručni studij Poslovna ekonomija u trajanju od dvije i pol akademske godine (5 semestara) uključujući i 6. semestar na Preddiplomskom stručnom studiju Poslovna ekonomija.

Završetkom stručnih diplomskih studija stječe se stručni naziv magistar ekonomije odnosno magistra ekonomije, a kratica naziva je mag.oec. koja se po uspješnom završetku studija piše iza imena i prezimena.