Stručno vijeće

Stručno vijeće je stalno radno tijelo Fakultetskog vijeća koje razmatra i donosi zaključke, odluke, mišljenje i prijedlog o stručnim i drugim pitanjima rada i razvitka Knjižnice, predlaže način organiziranja i vođenja stručnog rada Knjižnice, razmatra, daje mišljenje i usvaja planske dokumente o radu i razvitku Knjižnice, kao i o izvješćima i njihovoj provedbi  te obavlja i druge poslove određene općim aktima Knjižnice i Fakulteta.

Članovi Stručnog vijeća za mandatno razdoblje 2022.-2024. su: