Kolegiji

Kolegiji u ak. god. 2019./2020.

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji Poslovna ekonomija i Ekonomija
Trgovačko pravo (obvezni, integrirani studiji PE i E)
Pravo međunarodne trgovine (obvezni, integrirani studij PE, smjer Trgovina)
Europsko pravo društava (izborni, integrirani studiji PE i E)
Europsko tržišno pravo (izborni, integrirani studiji PE i E)

Specijalistički diplomski stručni studiji
Osnove europskog tržišnog prava (izborni, Ekonomika poduzetništva)
Osnove prava digitalnog tržišta (obvezni, Elektroničko poslovanje u privatnom i javnom sektoru) 
Uvod u pravo digitalnog tržišta (izborni, Digitalni marketing)

Preddiplomski sveučilišni studiji na engleskom jeziku BDiB i BDiE
Commercial Law (Compulsory)
European Company Law (Elective)
European Market Law (Elective)

Diplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Trade and International Business
Law of International Trade (Elective)