Doc. dr. sc. Kristijan Poljanec

Povratak na katedru
Doc. dr. sc. Kristijan Poljanec
Ime i prezime
Kristijan Poljanec
Kabinet
B 410
Telefon
Konzultacije
  • Petak: 10:00 - 12:00
Biografija
Doc. dr. sc. Kristijan Poljanec rođen je u Zagrebu. Osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju završava u Zagrebu, nakon čega upisuje (2007.) i završava (2012.) sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom školovanja stipendist je Ministarstva obrazovanja, znanosti i športa (akad. god. 2007./2008.) i Zaklade Zlatko Crnić (akad. god. 2008./2009., 2009./2010., 2010./2011.). U akademskoj godini 2011./2012. dobitnik je Rektorove nagrade za studentski rad Pravni promet materijalnim kulturnim dobrima u svjetlu europskog i hrvatskog prava, napisan na Katedri za građansko pravo pod mentorstvom prof. dr. sc. Igora Glihe i doc. dr. sc. Hana Ernsta. Za izniman uspjeh tijekom studija uručeno mu je Priznanje Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za najboljeg diplomiranog studenta i diploma summa cum laude.

Po završetku studija sedam mjeseci radi u Odvjetničkom društvu Hanžeković i partneri d.o.o. iz Zagreba, a u lipnju 2013. zapošljava  se na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao asistent na Katedri za pravo. U ožujku 2014. g. upisuje doktorski studij iz trgovačkog prava i prava društava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U srpnju 2019. stječe doktorat pravnih znanosti u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava obranom doktorske disertacije na temu Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem dražbe, pod mentorstvom prof. dr. sc. Siniše Petrovića. U siječnju 2020. izabran je za poslijedoktoranda (višeg asistenta) na Katedri za pravo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (danas Katedri za poslovno pravo). Od veljače 2024. zaposlen je na znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta na Katedri za poslovno pravo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U rujnu 2022. završava XI. Akademiju Ujedinjenih naroda UN i Ciljevi održivog razvoja do 2023. u organizaciji Hrvatske udruge za Ujedinjene narode i Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske.

Znanstveno se usavršava na Centru za proučavanje europskog ugovornog prava, Pravni fakultet Sveučilišta u Amsterdamu (lipanj 2016.), Centru za interdisciplinarna istraživanja u pravu, Pravni fakultet Buchmann Sveučilišta u Tel Avivu (travanj 2018.), Europa-Institutu Sveučilišta Saarland u Saarbrückenu (rujan 2018.), Max Planck Institutu za poredbeno i međunarodno privatno pravo u Hamburgu (srpanj i kolovoz 2021.) i Centru za digitalno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Ženevi (lipanj 2023.).

Izvodi nastavu iz obveznog kolegija Trgovačko pravo (Integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija i Ekonomija), izbornog kolegija Uvod u pravo digitalnog tržišta (stručni diplomski studij Digitalni marketing), obveznog kolegija Osnove prava digitalnog tržišta (stručni diplomski studij Elektroničko poslovanje u javnom i privatnom sektoru), izbornog kolegija Europsko tržišno pravo (Integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija i Ekonomija) i na tri kolegija Sveučilišnog prijediplomskog studija Bachelor Degree in Business (BDiB) i Bachelor Degree in Economics (BDiE) - obveznog kolegija Commercial Law, izbornog kolegija European Market Law i izbornog kolegija European Company Law.

Sudjelovao je na Erasmus nastavničkim mobilnostima na Pravnom fakultetu Sveučilišta Taras Ševčenko u Kijevu, Ukrajina (2017.), Fakultetu upravnih znanosti i ekonomije Sveučilišta u Isfahanu, Islamska Republika Iran (2019.), Fakultetu za turizam i hotelijerstvo Sveučilišta u Aleksandriji, Arapska Republika Egipat (2022.) i Pravnom fakultetu Sveučilištu KIMEP, Republika Kazahstan (2023.).

Sudjelovao je na većem broju znanstveno-stručnih skupova, ljetnim školama i tečajevima te radionicama u zemlji i inozemstvu. Autor je preko četrdeset znanstvenih  i stručnih radova na hrvatskom i engleskom jeziku objavljenih u časopisima, zbornicima radova sa skupova ili kao knjige/poglavlja u knjigama iz područja trgovačkog prava i prava društava, ugovornog prava, prava zaštite potrošača, europskog prava, prava tržišnog natjecanja, stečajnog prava, prava zaklada i fundacija te prava umjetnina i kulturnih dobara.

Autor je samostalne znanstvene monografije Legal Theory of Auction, Routledge, 2023.

Dobitnik je Nagrade ''Mijo Mirković'' u kategoriji mladih znanstvenika do 30. g. za rad "Otvaranje stečajnog postupka nad ovisnim društvom - učinci na ugovor o vođenju poslova društva i ugovorni koncern" (2018.) i Priznanja (u svojstvu jednog od koautora) Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić (2023.) za objavljenu knjigu od značenja za unapređenje pravne struke Privatno pravo Europske unije - posebni dio, urednice i autorice prof. dr. sc. Tatjane Josipović i grupe autora, u izdanju Narodnih novina.

Član je i predsjednik Komisije za trgovačko pravo i praksu Hrvatskog nacionalnog odbora Međunarodne trgovačke komore - ICC Hrvatska. Član je Hrvatskog društva za pravo i politiku tržišnog natjecanja (HDPPTN), The International Art Market Studies Association (TIAMSA) i Francuske alijanse u Republici Hrvatskoj (L'Alliance Française en Croatie). Sudjeluje u radu fakultetskih stegovnih odbora, odbora za kvalitetu i internacionalizaciju. Član je Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2022. član je Uredništva časopisa InterEULawEast: Journal for International and European Law, Economics and Market Integrations.

Pored znanstvenih i stručnih aktivnosti, od 2013. do 2017. sudjeluje na međunarodnom TEMPUS projektu European and International Law Master Programme Development in Eastern Europe (InterEULawEast). Od rujna 2019. do travnja 2020. sudjeluje na međunarodnom znanstvenom projektu Corporate Sustainability and Share Capital, u okviru Posebne znanstvene skupine za poslovno i financijsko pravo Europskog pravnog instituta u Beču. Nacionalni je izvjestitelj za Republiku Hrvatsku na projektu The Common Core of European Private Law: Contracts in the platform economy (Katholieke Universiteit Leuven). 

Bio je član organizacijskog i programskog odbora US-Croatia Forum: A 21st Century Partnership, političko-gospodarskog skupa posvećenog tridesetoj obljetnici američko-hrvatskih bilateralnih odnosa (travanj 2022.)

Tečno vlada engleskim, francuskim, njemačkim i španjolskim jezikom.