Kontakti

URED ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

LOKACIJA: DVORANA  27                                                                                                      RADNO VRIJEME ZA STUDENTE:            

kada prođete kroz Kefu i spustite se stepenicama,                                                            ponedjeljak, srijeda, petak: 8:30 - 11:30
naš je ured s lijeve strane, nasuprot Informatičke službe.                                                 utorak, četvrtak: 13:00 - 15:00
Pogledajte putokaz.                                                                       

E-MAIL

@ ums@efzg.hr
@ outgoing-mobility@net.efzg.hr

TELEFON

+385 1 238 3232