Seminar za matematičko programiranje i teoriju igara

Članovi Seminara i gosti povodom 50. godišnjice Seminara
Članovi Seminara i gosti povodom 50. godišnjice Seminara

Vrijeme i mjesto održavanja:

 • u zimskom semestru 2019/2020 srijedom u 12 sati u dvorani 36 na Ekonomskom fakultetu - Zagreb.
 • četvrtkom u 12 sati u dvorani 36 na Ekonomskom fakultetu - Zagreb.

Voditelji seminara:

Tajnik seminara:

Članovi seminara: +

50. godišnica Seminara

Najavljeni seminari

 • U okviru Seminara za matematičko programiranje i teoriju igara u srijedu, 23. listopada 2019. godine u 12 sati, na Ekonomskom fakultetu - Zagreb, u dvorani 38, predavanje pod naslovom "Uvod u programsko okruženje R (1. dio)" održat će doc. dr. sc. Tihana Škrinjarić s Ekonomskog fakulteta - Zagreb.
 • Ovo je prvi seminar u ciklusu od tri vezana seminara. Preostala dva seminara će se održati u srijedu, 30. listopada 2019. u 12h u dvorani 38, te u srijedu, 6. studenoga 2019. u 12h u dvorani 36.

Održani seminari

 • Napomena: sažeci za seminare održane prije 31.12.2017. trenutno nisu dostupni

2019/2020

2018/2019

 • 11.7.2019. Vedran Kojić: Matematička analiza mikroekonomskog problema minimizacije troškova za zadanu razinu proizvodnje (sažetak)
 • 23.5.2019. Luka Neralić: In memoriam Evgenij G. Gol’shtejn (1931. - 2018.) (sažetak)
 • 13.5.2019. Robert Manger, Krunoslav Puljić: Evolucijski operatori za rješavanje problema Hamiltonovog upotpunjavanja
 • 18.3.2019. Goranka Nogo, Vedran Deduš, Ivan Lazarić, Ivan Miošić: Rješavanje Strip Packing problema pomoću genetskog algoritma
 • 14.1.2019. Robert Manger: OWA-kriterij robusnosti primijenjen na problem maksimalnog težinskog nezavisnog skupa te na problem minimalnog težinskog vršnog pokrivača
 • 17.12.2018. Goranka Nogo: Robusna diskretna optimizacija – pregled recentnih rezultata
 • 19.11.2018. Ana Klobučar: Rješavanje robusnih varijanti problema maksimalnog težinskog nezavisnog skupa
 • 29.10.2018. Robert Manger, Ana Klobučar: Odnos nezavisnih skupova i vršnih pokrivača u kontekstu robusne optimizacije

2017/2018

 • 5.7.2018. Vedran Kojić: Rješavanje problema maksimizacije profita primjenom geometrijskog programiranja (sažetak)
 • 14.5.2018. Ana Paliska: Algoritmi u praksi
 • 16.4.2018. Goranka Nogo, Nikola Jelić, Roko Kokan, Edi Muškardin: Heurističko traženje optimalne točke sastanka
 • 23.3.2018. Tihana Škrinjarić: Ekonometrijski modeli promjene režima u menadžmentu portfelja [obrana doktorskog rada] (sažetak)
 • 19.3.2018. Marko Špoljarec: Efikasni algoritmi za rješavanje robusnih varijanti problema toka u mreži [obrana doktorskog rada]
 • 8.3.2018. Luka Neralić: Prikaz i analiza prvih 40 godina znanstvene literature iz analize omeđivanja podataka (AOMP): 1978. – 2016. (sažetak)
 • 5.3.2018. Goranka Nogo, Mihaela Gamulin, Monika Majstorović, Luka Valenta: Minimizacija najduljeg brida u k-Steinerovom stablu
 • 29.1.2018. Marko Špoljarec: Eksperimentalna evaluacija (meta)heuristika za rješavanje robusnih varijanti problema toka u mreži

2016/2017 +

2015/2016 +

2015/2016 +

2013/2014 +

2012/2013 +

2011/2012 +

Akademske godine prije 2011/2012