Tjelesna i zdravstvena kultura

VAŽNA OBAVIJEST!

U prvom tjednu akademske godine, od 28.09.2020. održavat će se isključivo on-line obraćanja studentima 1. godine studija („brucošima“) prema rasporedu nastave TZK  kojeg ste dobili.  Profesori će vam dati sve potrebne informacije vezane za nastavu i način kako ćete dalje postupati vezano za predmet TZK. Molim vas da se svi zajedno strpite sa pitanjima. Sve brucoše pozivamo da prisustvuju  on-line obraćanjima svojih nastavnika putem poveznice ( koja će uskoro biti objavljena).

Nastavne aktivnosti predmeta tjelesne i zdravstvene kulture u zimskom semestru akademske godine 2020/2021. odvijati će se prema dva modela kako bi se zaštitilo zdravlje studenata i zaposlenika Ekonomskog fakulteta.
Studenti odabiru jedan od dva modela pohađanja nastave zavisno o zdravstvenom statusu studenta te osobnim preferencijama s obzirom na okolnosti vezanih uz korona virus. Vidjeti pod nastava i obavijesti!

 

                                                                                                         

Tjelesno vježbanje studenata zagrebačkog Sveučilišta seže u daleku povijest, u 1963. godinu, a Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu Ekonomskog fakulteta - Zagreb osnovana je početkom 80-tih godina. Danas Katedra broji šest članova, koji osmišljavaju i provode redovitu nastavu tjelesne i zdravstvene kulture s redovnim i izvanrednim studentima Integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, Preddiplomskih sveučilišnih studija, Preddiplomskih sveučilišnih studija na engleskom jeziku (BDIB) i Preddiplomskih stručnih studija. Ciljevi nastave tjelesne i zdravstvene kulture jesu stjecanje novih motoričkih vještina, unapređenje antropoloških i fizioloških obilježja studenata, utjecaj na odgojnu i obrazovnu komponentu i promicanje sportske kulture. Sprječavanje procesa preranog pada osobina, sposobnosti i motoričkih znanja uslijed nedostatne tjelesne aktivnosti uz osposobljavanje studenata za individualno tjelesno vježbanje osnovna je zadaća članova Katedre za tjelesnu i zdravstvenu kulturu.
Struktura predmeta provodi se kroz obvezne i izborni kolegij u sportskoj dvorani Ekonomskog fakulteta - Zagreb i na dopunskim lokacijama. Sadržajno, studentima su dostupni kineziološki programi: fitness, aerobika, plesovi, rugby, košarka, odbojka, futsal, badminton, plivanje, klizanje, veslanje, pješačko-planinarske ture, cikličko gibanje na otvorenom: bicikliranje, jogging i škola skijanja. Katedra surađuje sa Zavodom za javno zdravstvo, Hrvatskim olimpijskim odborom, Hrvatskim kineziološkim Savezom, Uredom za sport pri Sveučilištu i Zagrebačkim sveučilišnim sportskim Savezom.
U nadležnosti članova Katedre je cjelokupan sport na fakultetu. Športsko društvo Ekonomskog fakulteta - Zagreb, osnovano 2007. godine, objedinjuje sportske aktivnosti studenata, profesora i djelatnika Ekonomskog fakulteta - Zagreb. Studenti se natječu u preko 20 sportova u ženskoj i muškoj konkurenciji na prvenstvu Sveučilišta. Najbolji stječu pravo nastupa na sveučilišnom prvenstvu Hrvatske. Profesori i djelatnici fakulteta participiraju u rekreativnim sadržajima: fitness, futsal, košarka, odbojka i plivanje.
Uz nastavu i natjecanja članovi Katedre za tjelesnu i zdravstvenu kulturu sudjeluju na stručnim i znanstvenim konferencijama i kongresima iz odgojno-obrazovne discipline, kineziologija. Bave se i znanstveno-istraživačkim radom, a svoje radove redovito objavljuju u znanstvenim i stručnim publikacijama. Rezultate istraživanja iznose na stručnim i znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu.