Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Dekanat

DekanatDEKAN FAKULTETA
Prof. dr. sc. Lajoš Žager


PRODEKANICA ZA ZNANOST, POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE I DOKTORATE 
Prof. dr. sc. Nataša Erjavec


PRODEKAN ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I AKREDITACIJE
Prof. dr. sc. Jurica Pavičić


PRODEKAN ZA NASTAVU, STUDENTE I UPRAVLJANJE KVALITETOM
Doc. dr. sc. Božidar Jaković


PRODEKANICA ZA POSLOVANJE I ADMINISTRACIJU 
Izv. prof. dr. sc. Anita Pavković