Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Matematika

Matematika

Natječaj za demonstratore

za akademsku godinu 2019/2020

Studenti zainteresirani za rad u statusu demonstratora ili demonstratora-volontera na kolegijima Katedre za matematiku trebaju tajnici Katedre za matematiku Vesni Kos (kabinet 41, prizemlje) najkasnije do petka 20.09.2019. do 14:00 sati dostaviti:

  • prijavu na natječaj
  • životopis
  • prijepis ocjena

Katedra za matematiku

Oglasna ploča Katedre za matematiku nalazi se na 1. katu sjever, novi dio zgrade EFZG-a.

Matematika nipošto nije suhoparna, dosadna i bez mašte, već naprotiv, poput plemenite djevojke, uzvraća ljubav onome koji je razumije i voli. Vladimir Devidè

Katedra za matematiku Ekonomskog fakulteta Zagreb broji dvanaest članova. Po svom osnovnom obrazovanju su matematičari i ekonomisti s interesom primjene matematičkih metoda u ekonomiji. U skladu s tim, većina od osnovnih tema znanstveno istraživačkog rada članova Katedre su kvantitativne metode u ekonomiji, operacijska istraživanja, financijska matematika, ekonometrija. Neki od članova Katedre sudjeluju na projektima prijavljenima u sklopu Ekonomskog fakulteta Zagreb, a neki u sklopu Matematičkog odjela, Prirodoslovno matematičkog fakulteta Zagreb.

Pored svog znanstveno istraživačkog rada, članovi Katedre izvršavaju i svoje nastavne obveze, u prvom redu, na kolegiju Matematika. Pored tog kolegija koji je obvezan za sve studente na prvoj godini preddiplomskog sveučilišnog studija, članovi Katedre izvode nastavu i na brojnim drugim kolegijima. Potpunu listu kolegija koji se izvode ove akademske godine mozete pronaći ovdje.

Katedra za matematiku organizira i poslijediplomski specijalistički studij Operacijska istraživanja i optimizacija, kojeg je voditelj izv. prof. dr. sc. Zrinka Lukač. Cilj studija je obrazovanje specijalista (ekonomista, inženjera, matematičara i drugih), koji će na temelju stečenih znanja moći pomoći u donošenju poslovnih odluka, na različitim razinama, od poduzeća do poslovnih banaka i osiguravajućih društava. Na taj način će doprinijeti boljem poslovanju tvrtki, kvalitetnijem donošenju odluka o investicijama na svim razinama, povećanju efikasnosti proizvodnje i kvalitete proizvoda, te boljoj analizi i predviđanju razvoja gospodarstva.