Ispiti i kolokviji

Raspored ispita

 • Raspored studenata po dvoranama i terminima za nadolazeći ispitni rok iz Matematike, Gospodarske matematike i iz ostalih kolegija Katedre za matematiku bit će objavljen na ovoj web stranici jedan dan prije ispita, odnosno nakon što istekne rok za prijavu i odjavu ispita putem ISVU Studomata).
 • Termini ispitnih rokova (ispitni termini odnosno datumi) objavljeni su na web stranicama Ekonomskog fakulteta - Zagreb.

Općenite informacije

 • Informacije vezano uz Ekonometriju potražite ovdje.
 • Izvođače kolegija Katedre za matematiku potražite niže na ovoj web stranici.
 • Ispitivanje studenata koji su slušali predavanja iz Matematike kod Boška Šege, Tihane Škrinjarić, Tunje Perića, Luke Neralića, Kristine Šorić i Višnje Vojvodić Rosenzweig te neraspoređene studente od akademske godine 2022/2023 preuzima doc. dr. sc. Margareta Gardijan Kedžo.

Pravila vezana uz ispiti i kolokvije Katedre za matematiku

 • Pravila vezana uz ispite Katedre za matematiku navedena na ovoj web stranici se NE primjenjuju ukoliko se ispiti provode na daljinu (online). Detalje o načinu provođenja ispita na daljinu potražite na web stranicama vašeg nastavnika
 • Odlukom Katedre za matematiku ispiti iz svih kolegija Katedre za matematiku provode se samo pismeno. Odluka se ne primjenjuje na ispite na daljinu.
 • Studenti koji imaju pravo izlaska na izvanredne ispitne rokove u travnju i prosincu trebaju se, u slučaju prijave ispita, obvezno javiti emailom svom nastavniku barem 3 radna dana prije samog ispitnog termina. Za redovne ispitne rokove koji se prijavljuju putem ISVU sustava se nije potrebno najaviti emailom.
 • Studenti s invaliditetom koji imaju pravo na produljeno vrijeme pisanja ispita trebaju se, u slučaju prijave ispita, obvezno javiti emailom svom nastavniku barem 3 radna dana prije samog ispitnog termina.
 • Način polaganja ispita iz Ekonometrije definiran je sljedećim dokumentom
 • Način polaganja i obvezna literatura za Matematiku navedena je u sljedećem dokumentu
 • Način polaganja ispita iz Gospodarske matematike za studente 1. godine stručnog studija naveden je u sljedećem dokumentu
 • Na ispitu je dozvoljeno korištenje kalkulatora, ali samo određenih tipova, tj. onih koji nemaju mogućnosti numeričkog deriviranja i integriranja, računanja sa matricama, simboličkoga računanja i grafičkoga rješavanja.
 • Na ispitu je nužno imati službeni dokument s fotografijom (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola) i smart karticu (iksicu) te pribor za pisanje i brisanje. Papir ćete dobiti na ispitu i nije dozvoljeno korištenje vlastitih papira.

Kolegiji i izvođači kolegija Katedre za matematiku

Integrirani studij poslovne ekonomije i ekonomije

Matematika:

Ekonometrija:

Financijska matematika:

Financijsko modeliranje:

Linearno programiranje i teorija igara:

Matematička ekonomija:

Matematičke metode za upravljanje financijskom imovinom:

Nelinearno programiranje:

Numeričke metode u ekonomiji:

Operacijska istraživanja:

Teorija igara:

Preddiplomski stručni studij

Gospodarska matematika:

Diplomski stručni studij

Primjena operacijskih istraživanja u maloprodaji:

BDiB

Econometrics:

Financial Mathematics:

Financial Modelling:

Linear Programming and Game Theory:

Mathematical Economics:

Mathematics for Business:

Operational Research: