Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Ured za međunarodnu suradnju

Ured za međunarodnu suradnju


Dobrodošli u Ured za međunarodnu suradnju (UMS)!
 
Ured za međunarodnu suradnju djeluje kao provedbena jedinica međunarodnih aktivnosti vezanih za mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja u suradnji s prodekanom za međunarodnu suradnju.

Jedna od glavnih zadaća Ureda za međunarodnu suranju jest predlaganje i provedba sklapanja bilateralnih ugovora budući da se u praksi najveći dio međunarodne mobilnosti provodi upravo preko međusveučilišnih/međufakultetskih ugovora. U zadnje vrijeme najpopularniji obilk ugovora jest ERASMUS+ bilateralni ugovor. 

Nadalje, UMS informira studente EFZG-a i pomaže im da tijekom studija studiraju i u inozemstvu, bilo da idu na partnerske institucije ili na neke druge institucije u Europi ili svijetu. UMS aktivno sudjeluje u objavama kao i u provedbi natječaja (ERASMUS+, CEEPUS) i administrira boravak studenata na stranoj instituciji.
UMS daje informacije studentima kroz individualne konzultacije, organizaciju info dana za pojedine stipendije kao i oglašavanje mogućnosti putem weba, panoa i dr.

Za dolazne studente UMS priprema niz korisnih brošura, web stranica i sl. s obnovljenim informacijama, a studente vodi od trenutka kad nam se obrate dok su još na svojim matičnim fakultetima do samog odlaska natrag. Tijekom boravka cilj UMS-a jest da kroz dodatne aktivnosti pomogne dolaznim studentima da se što lakše snađu, odnosno da im boravak u Zagrebu, a posebice na Fakultetu, bude što ugodniji.

 
UMS informira nastavno osoblje EFZG-a o mogućnostima sudjelovanja u međunarodnim aktivnostima kao što su stipendije, konferencije ili stručni skupovi te ponekad sudjeluje u aktivnostima natječaja. Također, Ured je podrška gostujućim predavačima iz inozemstva.

S obzirom da postoji niz mogućnosti međunarodne edukacije i za nenastavno osoblje, Ured također ima ulogu obavještavanja, ali i ugovaranja istih kroz institucionalne sporazume (ERASMUS+ i sl.).