Izv. prof. dr. sc. Jakša Krišto

Povratak na katedru
Izv. prof. dr. sc. Jakša Krišto
Ime i prezime
Jakša Krišto
Kabinet
104
Telefon
Društvene mreže
ORCID logo
Konzultacije
  • Ponedjeljak : 15:00 - 17:00
  • U kabinetu A101 (Dekanat)
Biografija
Dr. sc. Jakša Krišto je izvanredni profesor na Katedri za financije. Zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 2006. godine. Diplomirao je 2004. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Financije. U 2007. godini magistrirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu na znanstvenom poslijediplomskom studiju „Financije i osiguranje“, a u 2012. godini doktorirao u okviru Doktorskog studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na temu „Upravljanje izloženošću riziku institucionalnih investitora uvođenjem kapitalnih zahtjeva“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Alena Stojanovića. Od 2004. do 2006. radio je u Croatia osiguranju d.d. Filijala Split u odjelu prodaje kao pripravnik i stručni suradnik. Od 2006. zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za financije kao asistent, od 2012. kao viši asistent, od 2016. docent te od 2021. kao izvanredni profesor. Izvodi nastavu na predmetima „Financijske institucije i tržišta“, „Financial institutions and markets“, „Upravljanje institucionalnim investitorima“ i „Poslovno bankarstvo“. Nositelj je kolegija „Nebankovne financijske institucije“ na Specijalističkom poslijediplomskom studiju „Financijske institucije i tržišta“. Na istom Studiju je bio tajnik od 2006. do 2018. godine. Mentor je na brojnim seminarskim, završnim i diplomskim radovima. Dodatno se educirao i izlagao radove na inozemnim i domaćim, znanstvenim i stručnim konferencijama i radionicama iz područja svog znanstvenog i stručnog interesa, a to je: financijski sektor, institucionalni investitori, suvremene promjene u poslovanju financijskih institucija, regulatorni okvir financijskog sustava, kapitalni zahtjevi i upravljanje rizicima te razvoj financijskih proizvoda. Trenutno radi na istraživanjima iz područja uzajamnih financijskih institucija, dugotrajne skrbi za starije, okolišnih, društvenih i upravljačkih (ESG) kriterija u poslovanju financijskih institucija i FinTech-a. Prisutan je u praksi kroz održavanje različitih seminara i radionica te sudjelovanje u radu radnih grupa pri stručnim udruženjima financijskih institucija ili nadzornim agencijama. Autor je ili suautor više od 50 znanstvenih i stručnih radova te jedan od urednika i autora znanstvene monografije iz područja osiguranja.

Voditelj je Institutional investors Lab-a https://iilab.efzg.hr/ pri Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i suosnivač akademske mreže za proučavanje uzajamnih društava za osiguranje Mutuals network https://mutualsnetwork.com/.
 

CV-Europass-HRV
CV-Europass-ENG