Ekonomski fakultet - Zagreb
Novosti

Probni pristup izdavaču Alexander Street

U razdoblju do 3. prosinca 2017. godine, osigurali smo probni pristup kolekciji izdavača digitalnih sadržaja Alexanders Street pod nazivom The Business and Economics Subscription Channel.
 
Baza sakuplja digitalne sadržaje vodećih izdavača koji su napravili iskorak u suvremenim metodama e-učenja pokrivajući potrebe i studenata i predavača.
 
Link za pretraživanje:
https://search.alexanderstreet.com/business-economics
 
Posebno izdvajamo sljedeće kolekcije:
 
Business E-books Online
- https://search.alexanderstreet.com/bizp
 
Business Education in Video
- https://search.alexanderstreet.com/busv
 
Human Resource Management Online
- https://search.alexanderstreet.com/hrmo
 
International Business Online
- https://search.alexanderstreet.com/ibus