Ekonomski fakultet - Zagreb
Novosti

EUsolis: Edukacija na temu „Mladi i aktivno društvo Europske unije“

Edukacija na temu "Mladi i aktivno društvo Europske unije" namijenjena je nastavnicima/profesorima srednjih škola, knjižničarima te stručnjacima u području obrazovanja i osposobljavanja, a održat će se u petak, 24. ožujka 2023. godine od 10 do 16.30 sati u Knjižnično-dokumentacijskom centru.
 

U navedenom periodu dio čitaonice će se koristiti za potrebe događanja, a galerija i Računalna radionica će biti na raspolaganju za rad korisnicima. Posudba građe će biti redovna.