Ekonomski fakultet - Zagreb
Novosti

Odjel za ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku pridružio se zajednici suradničkih knjižnica Digitalne knjižnice EFZG

Digitalna knjižnica EFZG projekt je Knjižnično-dokumentacijskog centra Fakulteta i sastavni je dio knjižničnih usluga. Sadržajno, Digitalna knjižnica je knjižnica online zbirki digitalnih objekata (knjige, članci…), stvorena sa svrhom da se studentima i zaposlenicima našeg Fakulteta i suradničkih knjižnica pruži pouzdan, dugoročan pristup upravljanim digitalnim resursima uključenih institucija.

alternatetext

Osim korisnika EFZG-a, korisnost ovakvog proizvoda prepoznata je i od drugih srodnih institucija, pa su u protekle dvije godine sklopljeni ugovori o korištenju Digitalne knjižnice s Fakultetom organizacije i informatike - Varaždin, Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – Opatija, Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Splitu, Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Osijeku, Ekonomskim fakultetu Univerziteta u Beogradu i Faculty of Business and Economicsk, University of Pecs. Knjižnice ovih institucija uključile su se u projekt kao suradničke knjižnice koje pohranjuju e-izdanja svojih institucija u zasebne zbirke, a sadržaji su dostupni studentima i zaposlenicima uključenih institucija kroz zasebne zbirke fakulteta i/ili pretraživanjem svih objekata bez obzira o kojoj instituciji se radi. Digitalna knjižnica dostupna je na adresi: https://ebook.efzg.hr, a može joj se pristupiti isključivo putem pristupnih podataka.
 

Danas Digitalna knjižnica sadrži 1.426 objekta, a u prošloj godini koristilo ju je 13.951 korisnika, bilo je 23.570 sesija, pregledana je 139.052 puta, te je bilo 7.157 preuzimanja.
 

Dana 25. listopada 2023. zajednici suradničkih knjižnica pridružio se i Odjel za ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku.

alternatetext