Ekonomski fakultet - Zagreb
Novosti

RapidILL

Sveučilište u Zagrebu je za sve svoje sastavnice uplatilo na rok od 3 godine novu uslugu za međuknjižničnu posudbu – RapidILL.
Putem ove usluge mogu se naručivati sve vrste građe koje nisu dostupne kroz baze podataka.