Ekonomski fakultet - Zagreb
Novosti

Probni pristup za Macmillan Explorers

Za studente i djelatnike Ekonomskog fakulteta Zagreb otvoren je probni pristup za Macmillan Explorers, na kolekcije Political Science, Computer Science i Social Work.
Macmillan Explorers
nudi neograničen pristup kvalitetnim e-udžbenicima.
 
 

Probni pristup otvoren je od 03.04.2020. do 31.05.2020.

Pristup kolekcijama omogućen je putem korisničkog računa kojeg je potrebno izraditi na poveznici: www.macmillanexplorers.com/register-email-domain.

Za izradu korisničkog računa obavezno je korištenje službene adrese e-pošte zaprimljene od Fakulteta (domene @efzg.hr i @net.efzg.hr).
 
Macmillan Explorers možete pregledati putem poveznice: https://www.macmillanexplorers.com/.