Ekonomski fakultet - Zagreb
Novosti

ENSURING FAIRER MARKET CONDITIONS AND TACKLING CORRUPTION IN CROATIA

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) i Ekonomski fakultet – Zagreb pozivaju vas na predavanje i raspravu sa studentima Ekonomskog fakulteta – Zagreb.

Tema: "ENSURING FAIRER MARKET CONDITIONS AND TACKLING CORRUPTION IN CROATIA" (Osiguravanje pravednijih tržišnih uvjeta i borba protiv korupcije u Hrvatskoj)
Gost predavač: dr. sc. Hendrik Bosshammer (OECD, Uprava za globalne odnose i suradnju)
Vrijeme: četvrtak, 30. ožujka od 10:00 do 11:00 sati
Mjesto: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Knjižnično-dokumentacijski centar/Europski dokumentacijski centar
Jezik: Predavanje i rasprava će se održati na engleskome jeziku.


Zbog ograničenog broja mjesta na predavanju, za sudjelovanje je potrebna prijava putem Google obrasca: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDRwBgFY9747PVvMrAlzNEzpoRe4ttf1shjgxb-m7oYLINBg/viewform .