Praksom u udruzi do društvene promjene: poziv za mlade

Inicijativa mladih za ljudska prava poziva mlade ispod 30 godina koji su završili fakultete društvenog ili humanističkog usmjerenja, a nezaposleni su ili rade izvan struke da se prijave na program Prakse u civilnom društvu. Program je dio projekta Social Innovators i cilja na mlade koji su zainteresirani baviti se važnim društvenim temama i primijeniti svoje znanje u praksi. U 80 sati strukturiranog programa steći će iskustvo i osnovne vještine potrebne za rad u udrugama.
 
Program prakse u civilnom društvu uključuje: 
  • 80 sati prakse u organizaciji civilnog društva koja odgovara interesu praktikanta
  • Usavršavanje postojećih i usvajanje novih vještina i znanja 
  • Vodstvo stručnog i iskusnog mentora/mentorice
  • Jasne povratne informacije o radu i pismo preporuke  mentora nakon odrađene prakse, kao i potvrda o završenoj praksi 
  • Mogućnost pokretanja i razvoja vlastitog projekta ili inicijative
 
Mladi će se imati priliku specijalizirati u jednom od sljedećih područja važnih za rad u organizacijama civilnog društva: vođenje projekata, administracija i financije, komunikacija i PR, zagovaranje/rad na programima te educiranje i vođenje treninga (npr. rad s mladima).
 
Koji su kriteriji prijave?
Na program prakse u civilnom društvu mogu se prijaviti mladi zadovoljavaju sljedeće uvjete:
✔ imaju do 30 godina
✔ završili su ili završavaju fakultet društveno-humanističkog usmjerenja (preddiplomska ili diplomska razina studija)
✔ nisu zaposleni u struci (rade izvan područja za koje su se obrazovali)
✔ motivirani su steći iskustvo u civilnom društvu
 
 
Rok prijave za program prakse je 1. travnja (do kraja dana).
 
Prijavni obrazac: https://forms.gle/gaVPndF5kq8Tsawf7
 
Više informacija može se pronaći na stranicama Inicijative mladih za ljudska prava: https://yihr.hr/hr/praksom-u-udruzi-do-drustvene-promjene-prijavi-se/