Ekonomski fakultet - Zagreb
Popis studija

Kolegiji

Klikom na naziv kolegija otvorit će se stranica s više informacija.

 

OBVEZNI KOLEGIJI
(treba položiti 4 od 4) 
Nositelj(i) Broj sati Bodovi
Računovodstveni sustav u RH i EU                

prof. dr. sc. Katarina Žager
prof. dr. sc. Boris Tušek

30 6
Porezni sustav u RH prof. dr. sc. Boris Tušek
izv. prof. dr.sc. Ivana Dražić Lutilsky
30 6
Financijsko izvještavanje     prof. dr. sc. Katarina Žager             30 6
       
Revizija i analiza financijskih izvještaja prof. dr. sc. Lajoš Žager 30 6
Ukupno bodova:  24

 

IZBORNI KOLEGIJI
(treba položiti 5 od 10)

Nositelj(i)                                       Broj sati Bodovi
Obračun i prijava poreza prof. dr. sc. Boris Tušek
izv. prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky
20 4
Komparativni fiskalni sustavi                                  izv. prof.  dr. sc. Hrvoje Šimović 20 4
Metode obračuna troškova prof. dr. sc. Boris Tušek 20 4
Računovodstvo poslovnih kombinacija

prof.dr.sc. Danimir Gulin       
prof. dr. sc. Milena Peršić

20 4
Računovodstvo javnog sektora prof. dr. sc. Vesna Vašiček 20 4
Informacijske tehnologije u računovodstvu

prof. dr. sc. Katarina Žager
prof. dr. sc. Neven Vrček

20 4
Kvantitativne metode u računovodstvu prof. dr. sc. Mirjana Čižmešija
prof. dr. sc. Zrinka Lukač
20 4
Korporacijsko financiranje izv. prof. dr. sc. Danijela Miloš Sprčić 20 4
Struktura financiranja kompanija prof. dr. sc. Ivan Lovrinović 20 4
Menadžersko odlučivanje doc.dr.sc. Domagoj Hruška 20 4
   Ukupno bodova (za 5 položenih kolegija): 20
   
PISANI RAD (obvezan) Bodovi
Analiza slučaja / seminarski rad 4
   
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI RAD 12
UKUPAN BROJ BODOVA ZA SVE AKTIVNOSTI NA STUDIJU: 60

 

RAZLIKOVNI KOLEGIJI NULTOG SEMESTRA NASTAVNIK
Osnove računovodstva za poslovno upravljanje           prof. dr. sc. Danimir Gulin, prof.dr.sc. Katarina Žager
Osnove računovodstva za financijsko izvještavanje  prof.dr.sc. Lajoš Žager                                              
Makroekonomija  
Mikroekonomija