Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Financijsko izvještavanje

Predavač: prof.dr.sc. Katarina Žager

Opis kolegija: Koncepcijski okvir financijskog izvještavanja. Korisnici financijskih izvještaja. Kvaliteta računovodstvenih informacija. Standardizacija i harmonizacija financijskog izvještavanja - Međunarodni standardi financijskog izvještavanja. Financijsko izvještavanje u zemljama EU. Financijsko izvještavanje u zemljama anglosaksonskog govornog područja. Normativni okvir financijskog izvještavanja u RH. Vrste i obilježja financijskih izvještaja za eksterne korisnike. Izvještaji za potrebe internih korisnika. Periodični izvještaji. Godišnje izvješće – završni račun. Specifičnosti financijskog izvještavanja u profitnom i neprofitnom sektoru.