Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Upis na poslijediplomski studij

Specijalistički poslijediplomski studij Informatički menadžment svake akademske godine upisuje novu generaciju polaznika.

S obzirom da cijele godine traje zanimanje za upis na poslijediplomski studij, ovdje navodimo informacije koje naši potencijalni polaznici najčešće žele znati o upisu na studij.

Natječaj za upis na poslijediplomski studij

Ekonomski fakultet - Zagreb svake akademske godine raspisuje Natječaj za upis nove generacije studenata na poslijediplomske specijalističke studije. Više o natječaju možete saznati od voditelja studija prof.dr.sc. Marija Spremića na mspremic@efzg.hr.

Prijave na poslijediplomski studij primaju se u Centru za poslijediplomske studije Ekonomskog fakulteta-Zagreb (Trg J. F. Kennedya 6, Zagreb, istočni ulaz u zgradu), ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9:00 do 13:00 sati, a utorkom i četvrtkom od 13:00 do 18:00 sati. Prilikom prijave potrebno je dostaviti sljedeće:
  • obrazac za prijavu
  • diploma sveučilišnog studija (ovjerena preslika)
  • prijepis ocjena
  • domovnica - izvornik ili ovjerena preslika (ne starije od 6 mjeseci)
  • izvadak iz matice rođenih - izvornik ili ovjerena preslika (ne starije od 6 mjeseci)
  • životopis
  • ako je prosjek ocjena kandidata niži od 3,5, potrebno je dostaviti dvije preporuke sveučilišnih profesora s dodiplomskog/preddiplomskog/diplomskog studija
  • ako studij plaća poduzeće potrebno je dostaviti odluku poduzeća o plaćanju studija

Prijavu na poslijediplomski studij i prateće dokumente možete dostaviti osobno ili poštom na adresu:
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet-Zagreb
Referada za poslijediplomske studije i doktorate
Trg J. F. Kennedya 6
10000 Zagreb

Školarina i način plaćanja

Cijena studija iznosi 40.500,00 kunaPoduzeća školarinu plaćaju odjednom, a pojedinci odjednom ili u dvije rate. Prvu ratu (20.250,00 kuna) potrebno je uplatiti pri upisu na studij, a drugu ratu (20.250,00 kuna) pri upisu u drugi semestar studija. Navedena cijena studija polazniku daje pravo da završi studij u roku od dvije godine nakon završetka drugog semestra. U cijenu školarine uključen je i dio literature potrebne za polaganje ispita na studiju.

Uvjeti upisa

Na studij se mogu upisati kandidati koji su završili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv magistar ekonomije ili drugi diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti ili su završili dodiplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe stručni naziv diplomirani ekonomist ili drugi dodiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti, s prosječnom ocjenom 3,5 ili više (u prosjek studija uračunavaju se ocjene iz ispita, seminarskih radova i diplomskog rada). Ukoliko kandidat ima niži prosjek, treba priložiti preporuku dvaju sveučilišnih profesora s fakulteta na kojem je stekao/la diplomu.

Kandidati koji su diplomirali izvan Republike Hrvatske trebaju nostrificirati svoju diplomu u Republici Hrvatskoj i uz materijale prijave priložiti rješenje o nostrifikaciji.

Kandidati koji nemaju završen ekonomski fakultet, tj. nemaju zvanje diplomirani ekonomist odnosno magistar ekonomije, obvezni su prije upisa u II. semestar položiti predmete razlike.

Natječaj za upis na poslijediplomski studij objavljuje se svake godine najčešće prije ljetne stanke (tj. u lipnju ili srpnju) te je otvoren do jeseni (rujan/listopad). Naše potencijalne polaznike o natječaju obavještavamo i e-poštom. Dovoljno je na adresu mspremic@efzg.hr poslati poruku sa zahtjevom o primanju informacije o natječaju.

Detaljne informacije o poslijediplomskom studiju

Ako želite razgovarati s tajnikom poslijediplomskog studija vezano uz uvjete upisa, prednostima studija i ostalim relevantnim informacijama, slobodno pošaljite upit e-mailom na mspremic@efzg.hr za dogovor oko termina. Veselimo se Vašem dolasku!