Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Kolegiji

Klikom na naziv kolegija otvorit će se stranica s više informacija.   

 

OBVEZNI KOLEGIJI
(treba položiti 4 od 4)                                      
Nositelj(i)                                             Broj sati Bodovi
Teorija kvalitete    prof. dr. sc. Tonći Lazibat 30 6
     doc. dr. sc. Marija Jurčević    
Sustavi upravljanja kvalitetom i interni audit    prof. dr. sc. Tonći Lazibat 30 6
     dr. sc. Luka Buntić    
Sustavi upravljanja okolišem      prof. dr. sc. Sanda Rašić Jelavić 30 6
Poslovna izvrsnost    izv. prof. dr. sc. Ines Dužević 30 6
     doc. dr. sc. Mate Damić    
Ukupno bodova:  24

 

IZBORNI KOLEGIJI                                             
(treba položiti 5 od 10)

Nositelj(i)                                             Broj sati Bodovi
Metode i alati za upravljanje kvalitetom prof. dr. sc. Tonći Lazibat
prof. dr. sc. Tomislav Baković
20 4
Upravljanje kvalitetom informacijskih sustava prof. dr. sc. Mario Spremić 20 4
Upravljanje zadovoljstvom klijenata prof. dr. sc. Tihomir Vranešević
prof. dr. sc. Tonći Lazibat
20  4
Benchmarking prof. dr. sc. Sanda Renko 20 4
Upravljanje poslovnim procesima prof. dr. sc. Vesna Bosilj Vukšić 20 4
Kvaliteta i konkurentnost prof. dr. sc. Zoran Kovačević 20 4
Strategija poduzeća prof.dr.sc. Darko Tipurić 20 4
Upravljanje kvalitetom usluga prof. dr. sc. Tomislav Baković 20 4
Upravljanje nabavom  doc. dr. sc. Mia Delić 20 4
Upravljanje kvalitetom u financijskim institucijama   prof. dr. sc. Ivan Lovrinović 20 4
   Ukupno bodova (za 5 položenih kolegija): 20
   
PISANI RAD (obvezan) Bodovi
Analiza slučaja / seminarski rad 4
   
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI RAD 12
UKUPAN BROJ BODOVA ZA SVE AKTIVNOSTI NA STUDIJU: 60

 

RAZLIKOVNI KOLEGIJI NULTOG SEMESTRA NASTAVNIK
Uvod u stručni i znanstveni rad prof. dr. sc. Vladimir Čavrak                                            
  prof. dr. sc. Tonći Lazibat
  izv. prof. dr. sc. Helena Nikolić
Međunarodno poslovanje prof. dr. sc. Tonći Lazibat
Makroekonomija prof. dr. sc. Jurica Šimurina
Mikroekonomija prof. dr. sc. Lorena Škuflić