Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Kolegiji

Klikom na naziv kolegija otvorit će se stranica s više informacija.

 

OBVEZNI KOLEGIJI
(treba položiti 4 od 4)                                                  
Nositelj(i)      / izvođači                                      Broj sati Bodovi
Strateški menadžment u turizmu

prof. dr. sc. Nevenka Čavlek

30 6
Upravljanje marketinškim komunikacijama u turizmu prof. dr. sc. Darko Prebežac 30 6
Menadžment specifičnih oblika turizma izv. prof. dr. sc. Oliver Kesar / doc. dr. sc. Danijela Ferjanić Hodak 30 6
Metode istraživanja u turizmu doc. dr. sc. Josip Mikulić 30 6
Ukupno bodova:  24

 

IZBORNI KOLEGIJI
(treba položiti 5 od 10)                                                 

Nositelj(i)                                       Broj   sati Bodovi
Organizacijska struktura turizma izv. prof. dr. sc. Zvjezdana Hendija 20 4
Upravljanje okolišem u turizmu doc. dr. sc. Kristina Bučar 20 4
Marketing i menadžment turističkih usluga prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen
prof. dr. sc. Darko Prebežac
20 4
Upravljanje kulturno-povijesnom baštinom u turizmu prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah 20 4
Menadžment sporta u turizmu doc. dr. sc. Vanja Krajinović 20 4
Menadžment zdravstvenog turizma izv. prof. dr. sc. Zvjezdana Hendija 20 4
Upravljanje kanalima distribucije u turizmu

prof. dr. sc. Nevenka Čavlek

20 4

Demografija turizma

prof. dr. sc. Alica Wertheimer-Baletić
prof. dr. sc. Anđelko Akrap
20 4
Financiranje u turizmu prof. dr. sc. Marijana Ivanov
prof. dr. sc. Alen Stojanović
20 4
Menadžment ljudskih potencijala u turizmu prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić 20 4
   Ukupno bodova (za 5 položenih kolegija): 20
   
PISANI RAD (obvezan) Bodovi
Analiza slučaja / seminarski rad 4
   
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI RAD 12
UKUPAN BROJ BODOVA ZA SVE AKTIVNOSTI NA STUDIJU: 60

 

RAZLIKOVNI KOLEGIJI NULTOG SEMESTRA                                                                        NASTAVNIK
Turistička politika i razvoj

prof. dr. sc. Mato Bartoluci

Ekonomika turizma izv. prof. dr. sc. Oliver Kesar
Makroekonomija prof. dr. sc. Jurica Šimurina

Mikroekonomija

prof. dr. sc. Lorena Škuflić