Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Kolegiji

Klikom na naziv kolegija otvorit će se stranica s više informacija.

 

OBVEZNI KOLEGIJI
(treba položiti 4 od 4) 
Nositelj(i) Broj sati Bodovi
Poduzetnička ekonomija

prof. dr. sc. Marko Kolaković

30 6
Financijski menadžment prof. dr. sc. Silvije Orsag 30 6
Poslovno i operativno planiranje         prof. dr. sc. Silvije Orsag 30 6
Motiviranje i nagrađivanje u poduzetništvu                  prof. dr. sc. Lovorka Galetić 30 6
Ukupno bodova:  24

 

IZBORNI KOLEGIJI
(treba položiti 5 od 10)

Nositelj(i)                                       Broj sati Bodovi
Poduzetništvo u globalnoj ekonomiji prof. dr. sc. Vojmir Franičević 20 4
Makroekonomski oblik razvoja poduzetništva prof. dr. sc. Ivo Družić 20 4
Komparativni razvoj poduzetništva u Republici
Hrvatskoj
  20 4
Marketing u poduzetništvu prof. dr. sc. Jurica Pavičić 20 4
Računovodstvo za poduzetnike prof. dr. sc. Katarina Žager
prof. dr. sc. Branka Ramljak
20 4
Analiza poslovanja u malim i srednjim
poduzećima
prof. dr. sc. Nidžara Osmanagić Bedenik 20 4
Politika cijena za nove proizvode

prof. dr. sc. Ivan Santini

20 4
Kontroling i politika kvalitete prof. dr. sc. Boris Zver 20 4
Upravljanje troškovima u malim i srednjim poduzećima doc. dr. sc. Martina Sopta 20 4
Europsko poslovno pravo prof. dr. sc. Hana Horak 20 4
   Ukupno bodova (za 5 položenih kolegija): 20
   
PISANI RAD (obvezan) Bodovi
Analiza slučaja / seminarski rad 4
   
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI RAD 12
UKUPAN BROJ BODOVA ZA SVE AKTIVNOSTI NA STUDIJU: 60

 

RAZLIKOVNI KOLEGIJI NULTOG SEMESTRA NASTAVNIK
Osnove poduzetništva  prof. dr. sc. Marko Kolaković
Menadžment  prof. dr. sc. Darko Tipurić, izv. prof. dr. sc. Sanda Rašić Jelavić
Makroekonomija prof. dr. sc. Jurica Šimurina
Mikroekonomija prof. dr. sc. Lorena Škuflić