Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Upis na MBA studij

Natječaj za upis na poslijediplomski studij
Ekonomski fakutet - Zagreb raspisao je Natječaj za upis nove generacije studenata na poslijediplomske specijalističke studije i poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomija i poslovna ekonomija u akademskoj 2022./2023. godini. Više o natječaju možete saznati ovdje, a za dodatne informacije možete se javiti tajnicima studija, izv. prof. dr. sc. Ireni Pandža Bajs na ipandza@efzg.hr, te izv. prof. doc. dr. sc. Ani Aleksić na aaleksic@efzg.hr
 
Prilikom prijave potrebno je dostaviti sljedeće:
 1. obrazac za prijavu (možete ga popuniti na računalu te ispisati na pisaču)
 2. Ovjerene preslike diploma svih razina studija
 3. Prijepisi ocjena sa svih razina studija
 4. Dvije preporuke sveučilišnih nastavnika (ako je prosjek ocjena na studijima bio niži od 3,50)
 5. Domovnica – izvornik, ovjerena preslika ili elektronički zapis iz Knjige državljana
 6. Izvadak iz matice rođenih – izvornik, ovjerena preslika ili elektronički zapis iz matice rođenih
 7. Životopis
 8. Odluka o plaćanju školarine (ako studij plaća poduzeće)
 9. Kandidat koji preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili predbolonjski četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij nije završio u Republici Hrvatskoj treba dostaviti rješenje Povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.
Prijavu na poslijediplomski studij i prateće dokumente možete dostaviti osobno ili poštom na adresu:
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet
Referada za studente poslijediplomskih studija 
Trg J. F. Kennedya 6, 10000 Zagreb
s naznakom "ZA NATJEČAJ ZA UPIS NA PDS"

 
Uvjeti upisa
Da bi ostvarili pravo upisa svi zainteresirani kandidati trebaju imati:
 1. Završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prijeddiplomski i diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova ili završen predbolonjski četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij. 
 2. Prosjek ocjena 3,5 ostvaren tijekom svih razina studija. Ukoliko kandidat ima niži prosjek potrebno je priložiti preporuke dva sveučilišna nastavnika.
 3. Poznavanje barem jednog svjetskog jezika. 
 
Školarina i način plaćanja studija
Cijena studija je 8.062,91 eura (60.750,00 kn) i u istu su uključeni svi nastavni materijali (knjige, licence za softvere i računalne simulacije koje se koriste na nastavi). U slučaju da polaznik samostalno plaća školarinu može je platiti u tri rate. Ukoliko poduzeće (organizacija, institucija) plaća studij školarinu plaća jednokratno ili maksimalno u dvije rate. 
 
Napomena: U cijenu studija nisu uključeni ispiti razlike (za polaznike „neekonomiste“, 1. Makroekonomija, 2. Mikroekonomija, 3. Osnove poslovnog upravljanja, 4. Računovodstvo za poslovno upravljanje).  Navedena nastava (25 sati po kolegiju)  i polaganje ispita se dodatno plaća u iznosu od 179,18 eura (1.350,00 kn) po kolegiju. To znači da se za četiri predmeta razlike treba dodatno izdvojiti 716,72 eura (5.400,00 kuna).