Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Poslovni marketing

 

Poslovni (B2B) marketing

U svakodnevnom se životu, kao potrošači, susrećemo s marketinškim aktivnostima poduzeća usmjerenima na tržište krajnje (osobne) potrošnje. Kupujemo proizvode i usluge koji se nude na tržištu, razmišljamo o prihvatljivosti njihove cijene i njihovoj dostupnosti, te se informiramo o novim ponudama putem promocijskih napora organizacija. U pozadini toga stoji za potrošače nevidljiv proces stvaranja vrijednosti te se otvara vrlo specifično i rastuće područje primjene marketinških koncepcija u praksi organizacija - marketing orijentiran poslovnim tržištima ili – kako se u kolokvijalnom govoru često kaže – business-to-business, odnosno B2B marketing.

U razmjeni na B2B tržištima ne sudjeluju krajnji potrošači, koji kupuju proizvode i usluge zbog vlastite konzumacije ili koristi. U razmjeni sudjeluju proizvođačka, prerađivačka, posrednička ili uslužna poduzeća, vlada i njezine institucije te neprofitne organizacije. Oni kupuju proizvode i usluge kako bi mogli proizvoditi ili obavljati svoje poslovne funkcije i u konačnici zadovoljiti potrebe tržišta. Upravo zbog toga, marketinški se principi, prihvatljivi na tržištu osobne potrošnje, ne mogu doslovno primijeniti na B2B tržištima. Potrebni su specifična znanja i vještine u zadovoljavanju zahtjevnih poslovnih kupaca.

Teorija i praksa prepoznaju važnost marketinga poslovnih tržišta, već zbog same činjenice da B2B tržišta količinski i vrjednosno daleko premašuju tržište krajnje potrošnje. Stoga se u zadnjih petnaestak godina ovo područje dinamično razvija, a sve veći broj stručnjaka svoje zaposlenje pronalazi upravo u B2B marketingu. Dodatno je zanimljivo što B2B marketingu gravitira velik broj drugih struka, poput farmaceuta, liječnika i različitih stručnjaka inženjera, koji trebaju specifična marketinška znanja – upravo ona koja se odnose na B2B tržišta – u obavljanju svojih svakodnevnih poslova. 

Ukoliko je i vaš profesionalni životu orijentiran B2B marketingu i želite se dodatno usavršiti u ovom području, pozivamo vas da proučite raznolikost predmeta koje nudimo na studiju.


Želimo vam dobrodošlicu i veselimo se suradnji na studiju!

prof. dr. sc. Dubravka Sinčić Ćorić
voditeljica studija      

   Dr

Doc. dr. sc. Ružica Brečić, tajnica studija