Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Predavači

Na ovoj stranici nalaze se linkovi na osobne web stranice predavača na PDS-u "Menadžment trgovine". Klikom na ime predavača otvoriti ćete stranicu koja nije dio ovih stranica (najčešće je to stranica u sklopu matične katedre predavača na web mjestu Ekonomskog fakulteta ili je dio web mjesta neke druge obrazovne institucije na kojoj predavač radi).

Voditeljice studija:

Prof. dr. sc. Sanda Renko,
Izv. prof. dr. sc. Blaženka Knežević

Tajnica studija:

Doc. dr. sc. Kristina Petljak


Predavači:

Prof. dr. sc. Hana Horak
Prof. dr. sc. Marijana Ivanov
Prof. dr. sc. Tonći Lazibat
Prof. dr. sc. Božo Matić
Prof. dr. sc. Sanda Renko
Prof. dr. sc. Darko Tipurić
Prof. dr. sc. Marija Tomašević Lišanin