Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Predavači

Na ovoj stranici nalaze se linkovi na osobne web stranice predavača na PDS-u "Poslovno upravljanje - MBA". Klikom na ime predavača otvoriti ćete stranicu koja nije dio ovih stranica (najčešće je to stranica u sklopu matične katedre predavača na web mjestu Ekonomskog fakulteta ili je dio web mjesta neke druge obrazovne institucije na kojoj predavač radi).

Voditelji studija:

Prof. dr. sc. Darko Tipurić
Prof. dr. sc. Tihomir Vranešević

Tajnici studija:

Izv. prof. dr. sc. Irena Pandža Bajs
Izv. prof. dr. sc. Ana Aleksić
 

Predavači:

Izv. prof. dr. sc. Ana Aleksić
Prof. dr. sc. Mirjana Čižmešija
Prof. dr. sc. Marina Dabić
Prof. dr. sc. Lidija Dedi
Prof. dr. sc. Danimir Gulin
Prof. dr. sc. Hana Horak
Prof. dr. sc. Domagoj Hruška
Izv. prof. dr. sc. Ivana Kovač
Prof. dr. sc. Tonći Lazibat

Prof. dr. sc. Ivan Lovrinović
Prof. dr. sc. Zrinka Lukač
Izv. prof. dr. sc. Miroslav Mandić
Prof. dr. sc. Danijela Miloš Sprčić
Prof. dr. sc. Mario Spremić
Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen
Prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić
Prof. dr. sc. Silvije Orsag
Prof. dr. sc. Jurica Pavičić
Prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić
Prof. dr. sc. Jasna Prester
Prof. dr. sc. Alen Stojanović
Prof. dr. sc. Jurica Šimurina
Prof. dr. sc. Lorena Škuflić
Prof. dr. sc. Darko Tipurić
Prof. dr. sc. Marija Tomašević Lišanin
Prof. dr. sc. Boris Tušek
Prof. dr. sc. Theo Vermaelen
Prof. dr. sc. Tihomir Vranešević
Prof. dr. sc. Katarina Žager
Prof. dr. sc. Lajoš Žager
Izv. prof. dr. sc. Zoran Wittine