Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Kolegiji

Klikom na naziv kolegija otvorit će se stranica s više informacija.

 

OBVEZNI KOLEGIJI
(treba položiti 4 od 4) 
Nositelj(i) Broj sati Bodovi
Lokalni ekonomski razvoj                                             

prof. dr. sc. Vladimir Čavrak

30 6
Ekonomika javnog sektora u lokalnoj zajednici prof. dr. sc. Vinko Barić                30 6
Strategije nacionalnog i lokalnog rasta i razvoja   prof. dr. sc. Ivo Družić 30 6
Upravljanje lokalnim financijama prof. dr. sc. Vesna Vašiček            
izv. prof. dr. sc.  Anto Bajo
30 6
Ukupno bodova:  24

 

IZBORNI KOLEGIJI
(treba položiti 5 od 10)

Nositelj(i)                                       Broj sati Bodovi
Regionalna politika Europske unije i Hrvatske prof. dr. sc. Vladimir Čavrak 20 4
Ekonomika javnih poduzeća i neprofitnog sektora u lokalnoj zajednici prof. dr. sc. Zoran Kovačević 20 4
Poduzetništvo i regionalni sustavi malih i srednjih poduzeća prof. dr. sc. Željko Mrnjavac 20 4
Menadžment lokalne samouprave prof. dr. sc. Darko Tipurić 20 4
Marketing lokalne samouprave prof. dr. sc. Jurica Pavičić 20 4
Upravljanje kvalitetom u lokalnoj samoupravi prof. dr. sc. Tonći Lazibat 20 4
Urbana ekonomika

izv. prof. dr. sc. Josip Tica

20 4
Upravljanje intelektualnim kapitalom u javnom sektoru prof. dr. sc. Ante Pulić 20 4
Ruralni razvoj i lokalna zajednica prof. dr. sc. Radmila Jovančević 20 4
Pravo EU i lokalna samouprava prof. dr. sc. Hana Horak 20 4
   Ukupno bodova (za 5 položenih kolegija): 20
   
PISANI RAD (obvezan) Bodovi
Analiza slučaja / seminarski rad 4
   
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI RAD 12
UKUPAN BROJ BODOVA ZA SVE AKTIVNOSTI NA STUDIJU: 60

 

RAZLIKOVNI KOLEGIJI NULTOG SEMESTRA NASTAVNIK
Menadžment                                                                                                                                                      
Gospodarstvo Hrvatske                                               
Makroekonomija Prof. dr. sc. Jurica Šimurina

Mikroekonomika

Prof. dr. sc. Lorena Škuflić