Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Ciljevi studija, uvjeti upisa i osnovne informacije

 

CILJEVI STUDIJA


Poslijediplomski specijalistički studij „Pravni i gospodarski okvir poslovanja u EU“ pruža stjecanje znanja i vještina nužnih za razumijevanje prava EU te produbljivanje znanja iz ekonomskih i pravnih djelovanja EU. Završetkom studija omogućuje se kompetentno djelovanje unutar privatnog poduzetništva i poslova državne uprave vezanih za EU.

 

Nakon završetka svih predviđenih obaveza na studiju polaznici stječu pravo na zvanje SVEUČILIŠNI SPECIJALIST pravnog i gospodarskog okvira poslovanja u Europskoj uniji (univ. spec. oec.).

 
 

UVJETI UPISA


Na studij se mogu upisati kandidati koji su završili bilo koji predbolonjski četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij ili bolonjski sveučilišni diplomski studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova, s ostvarenom prosječnom ocjenom 3.5. Kandidati s nižom prosječnom ocjenom prijavi za upis trebaju priložiti preporuke dva sveučilišna profesora. Pored toga, uvjet za upis je i poznavanje jednog stranog jezika. Maksimalan broj upisanih studenata u jednoj generaciji je 40 studenata.

 

Polaznici koji nisu završili ekonomske ili srodne fakultete, dužni su prije polaganja prvog ispita na poslijediplomskom studiju, položiti opće predmete „Makroekonomija“ i „Mikroekonomija“, kao i stručne predmete „Trgovačko pravo“ i „Pravo međunarodne trgovine“, ako ih nisu polagali (prema uvjetima koje je odredilo Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu). Polaznici upisuju ove predmete zajedno s predmetima iz prvog semestra nastave.

 


OSNOVNE INFORMACIJE O STUDIJU I REŽIM PREDAVANJA


Trajanje studija: 2 semestra. U prvom semestru studenti slušaju 4 obvezna predmeta. U drugom semestru slušaju odabranih 5 izbornih predmeta i pišu pisani rad.

Za prijavu poslijediplomskog specijalističkog rada potrebno je odslušati i položiti sve obvezne i odabrane izborne predmete. Maksimalna duljina razdoblja od početka do završetka studiranja je 3 godine.

Tijekom predsemestra organizirat će se predavanja i ispitni rokovi za opće i stručne predmete koje polaznici moraju položili prije predmeta sa poslijediplomskog studija. To su opći predmeti „Makroekonomija“ i „Mikroekonomija“ te stručni predmeti „Trgovačko pravo“ i „Pravo međunarodne trgovine“.

U izvođenju nastave sudjeluju predavači s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao i brojni predavači s drugih instituciija: prof. dr. sc. Tatjana Josipović (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu), prof. dr. sc. Peter Grilc (Pravni fakultet Sveučilišta u Ljubljani), prof. dr. sc. Mario Vinković (Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku), izv. prof. dr. sc. Dubravko Sabolić (HEP OPS), gospođa Mirna Maržić (sutkinja Visokog trgovačkog suda  RH), gospođa Draženka Deladio (sutkinja Visokog trgovačkog suda RH), gospođa Nevenka Marković (sutkinja Visokog trgovačkog suda RH), gospođa Željka Bregeš (sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu) i brojni drugi stručnjaci iz prakse.

Studenti poslijediplomskog studija pozvani su sudjelovati na konferencijama i događanjima koja organizira Katedra za pravo, kao i na objavu članaka u znanstvenom časopisu „InterEULawEast - Journal for the International and European Law, Economics and Market Integrations“ koji je indeksiran u bazama HeinOnline, ProQuest, EBSCOhost Business Source Complete i EBSCOhost Business Source Corporate.

Nastava se održava u ciklusima s početkom u 16.30 sati.


CIJENA


Školarina iznosi 40.500,00 kn, uz mogućnost plaćanja u dva obroka

Dodatni iznos koji se uplaćuje za razlikovne kolegije „Mikroekonomija“ i „Makroekonomija“, odnosno „Trgovačko pravo“ i „Pravo međunarodne trgovine“ iznosi 1.350,00 kn po predmetu.
 
 

 

 
I.semestar - OBVEZNI PREDMETI
 
Naziv kolegija Broj sati ECTS bodovi
1. Pravo i institucije EU 30 6
2. Pravo društava kapitala 30 6
3. Europsko poslovno pravo 30 6
4. Poslovanje poduzeća u EU 30 6
 
Ukupno:
 
120
 
24
 
II. semestar - IZBORNI PREDMETI
 
1.Korporativna analiza financijskih izvještaja 20 4
2. Ekonomika EU 20 4
3. Odlučivanje i lobiranje u EU 20 4
4. Bankarsko pravo u EU 20 4
5. Pravo konkurencije 20 4
6.Međunarodno privatno i arbitražno pravo 20 4
7. Pravo intelektualnog vlasništva 20 4
8. Pravo zaštite potrošača 20 4
9. Elektronička trgovina 20 4
10. Održivo poslovanje društava kapitala 20 4
11. Sustavi korporativnog upravljanja 20 4
 
Ukupno:
 
100
 
20


 
UKUPNO BODOVA SA SEMINARSKIM I POSLIJEDIPLOMSKIM SPECIJALISTIČKIM RADOM 
 

Naziv kolegija Broj sati ECTS bodovi
A. Obvezni predmeti 120 24
B. Izborni predmeti 100 20
C. Seminarski rad   4
D. Završni rad   12
Ukupno: 220 60