Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Kolegiji

Odabirom naziva kolegija otvorit će se mrežna stranica s više informacija.   

 

OBVEZNI KOLEGIJI
(treba položiti 4 od 4)                          
Nositelj(i)                                             Broj sati Bodovi
Pravo i institucije EU prof. dr. sc. Hana Horak 30 6
Pravo društava kapitala prof. dr. sc. Hana Horak 30 6
Europsko poslovno pravo doc. dr. sc. Ivan Tot 30 6
Poslovanje poduzeća u EU prof. dr. sc. Božo Matić
prof. dr. sc. Tonći Lazibat
30 6
Ukupno bodova:  24

 

 

IZBORNI KOLEGIJI
(treba položiti 5 od 10)

Nositelj(i)                                       Broj sati Bodovi
Korporativna analiza financijskih izvještaja prof. dr. sc. Lajoš Žager 20 4
Ekonomika EU prof. dr. sc. Radmila Jovančević 20 4
Odlučivanje i lobiranje u EU prof. dr. sc. Dubravka Sinčić Ćorić 20 4
Bankarsko pravo u EU prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper 20 4
Pravo konkurencije izv. prof. dr. sc. Ana Poščić 20 4
Međunarodno privatno i arbitražno pravo prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper 20 4
Pravo intelektualnog vlasništva

 

20 4
Pravo zaštite potrošača prof. dr. sc. Hana Horak 20 4
Elektronička trgovina doc. dr. sc. Zvonimir Šafranko 20 4
Održivo poslovanje društava kapitala prof. dr. sc. Hana Horak 20 4
Sustavi korporativnog upravljanja prof. dr. sc. Darko Tipurić
prof. dr. sc. Boris Sisek
20 4
   Ukupno bodova (za 5 položenih kolegija): 20
   
PISANI RAD (obvezan) Bodovi
Analiza slučaja / seminarski rad 4
   
SVEUČILIŠNI SPECIJALISTIČKI RAD 12
UKUPAN BROJ BODOVA ZA SVE AKTIVNOSTI NA STUDIJU: 60

 

 

RAZLIKOVNI KOLEGIJI NULTOG SEMESTRA NASTAVNIK
Pravo međunarodne trgovine                                                  prof. dr. sc. Hana Horak
Trgovačko pravo prof. dr. sc. Hana Horak                                                              
Makroekonomija prof. dr. sc. Jurica Šimurina
Mikroekonomija prof. dr. sc. Lorena Škuflić