Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Kolegiji

Klikom na naziv kolegija otvorit će se stranica s više informacija.   

 

OBVEZNI KOLEGIJI
(treba položiti 4 od 4)                          
Nositelj(i)                                             Broj sati Bodovi
Upravljanje likvidnošću i profitabilnošću           prof. dr. sc. Marijana Ivanov 30 6
Rizici u bankarstvu i osiguranju prof. dr. sc.  Drago Jakovčević 30 6
Financiranje multinacionalnih kompanija              prof. dr. sc. Ivan Lovrinović 30 6
Suvremeno bankarstvo prof. dr. sc. Alen Stojanović 30 6
Ukupno bodova:  24

 

 

IZBORNI KOLEGIJI
(treba položiti 5 od 10)

Nositelj(i)                                       Broj sati Bodovi
Investicijska analiza i upravljanje portfeljem prof. dr. sc. Zdenko Prohaska
prof. dr. sc. Ljiljana Vidučić                 
20 4
Financijska tržišta i monetarna politika EU prof. dr. sc. Ivan Lovrinović
prof. dr. sc. Lovre Božina
20 4
Korporativno financijsko izvješćivanje prof. dr. sc. Lajoš Žager 20 4
Biheviorističke financije prof. dr. sc. Marijana Ivanov 20 4
Korporativne financije prof. dr. sc. Ljiljana Vidučić 20 4
Pravo financijskih transakcija prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper 20 4
Financijske izvedenice

prof. dr. sc. Silvije Orsag

20 4
Novčano i devizno tržište

prof. dr. sc. Ivan Lovrinović
izv. prof. dr. sc. Gordana Kordić

20 4
Management profitnih centara u bankama prof. dr. sc. Vinko Belak 20 4
Tehnike imovinskog i financijskog restrukturiranja prof. dr. sc. Ivan Lovrinović
prof. dr. sc. Vinko Belak
20 4
   Ukupno bodova (za 5 položenih kolegija): 20
   
PISANI RAD (obvezan) Bodovi
Analiza slučaja / seminarski rad 4
   
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI RAD 12
UKUPAN BROJ BODOVA ZA SVE AKTIVNOSTI NA STUDIJU: 60

 

 

RAZLIKOVNI KOLEGIJI NULTOG SEMESTRA NASTAVNIK
Financijske institucije i tržišta  
Monetarna poilitika                                                                                 
Makroekonomija prof. dr. sc. Jurica Šimurina
Mikroekonomija prof. dr. sc. Lorena Škuflić