Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Predavači

Na ovoj stranici nalaze se linkovi na osobne web stranice predavača na PDS-u "Lokalni ekonomski razvoj". Klikom na ime predavača otvoriti ćete stranicu koja nije dio ovih stranica (najčešće je to stranica u sklopu matične katedre predavača na web mjestu Ekonomskog fakulteta ili je dio web mjesta neke druge obrazovne institucije na kojoj predavač radi).

Voditeljica studija:

Prof. dr. sc. Vladimir Čavrak


Tajnik studija:

Doc. dr. sc. Ana Andabaka Badurina

Predavači:
Izv. prof. dr. sc. Anto Bajo
Prof. dr. sc. Vinko Barić
Prof. dr. sc. Vladimir Čavrak
Prof. dr. sc. Ivo Družić
Prof. dr. sc. Hana Horak
Prof. dr. sc. Radmila Jovančević
Prof. dr. sc. Zoran Kovačević
Prof. dr. sc. Tonći Lazibat
Prof. dr. sc. Željko Mrnjavac
Prof. dr. sc. Jurica Pavičić
Prof. dr. sc. Ante Pulić
Prof. dr. sc. Darko Tipurić
Prof. dr. sc. Vesna Vašiček