Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Informacije o studiju

Tržište rada već dugi niz godina generira potražnju za visokoobrazovanim kadrovima specijaliziranima za
obavljanje složenih poslova iz šireg područja računovodstva i poreznog računovodstva. S obzirom da je
financijsko izvještavanje poduzetnika te obračun i prijava poreza zakonski regulirano, potreba za
kvalitetnim kadrovima specijaliziranima u području računovodstva i poreza primarni je interes svih
poslovnih subjekata. Visokoobrazovani kadrovi specijalizirani u području računovodstvenog praćenja
transakcija, eksternog financijskog izvještavanja te obračunavanja i evidentiranja poreza izuzetno su
traženi na tržištu rada, a pred njih se postavlja i potreba kontinuiranog stručnog usavršavanja s obzirom
da je institucionalni okvir financijskog izvještavanja i porezne problematike izuzetno dinamičan.

Studij se temelji na dosadašnjim znanstvenim i stručnim spoznajama i dostignućima uz permanentno
aktivno praćenje najnovijih znanstvenih spoznaja i dostignuća te njihovom implementacijom u postojeći
program. Ovaj studij pruža specijalizaciju u području računovodstvenog izvještavanja i obračuna poreza.
Polaznici ovog studija osposobljeni su za samostalno obavljanje i kontrolu poslova vezanih za
računovodstveno praćenje transakcija, financijsko izvještavanje te obračun i prijavu poreza.

Predavači na studiju su iskusni profesori s dugogodišnjim iskustvom u nastavi. Također u izvođenje
programa uključuju se i eminentni stručnjaci iz prakse. Poslijediplomski specijalistički studij
„Računovodstvo i porezi“ izvodi se od 2009. godine i do sada je velik broj studenata uspješno završio ovaj
studij.