Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Predavači

Predavači na poslijediplomskom specijalističkom studiju Marketinški menadžment priznati su znanstvenici i stručnjaci u područjima svojega interesa. Usavršavali su svoja znanja i stjecali iskustvo na brojnim sveučilištima diljem svijeta, na kojima danas predaju u svojstvu gostujućih predavača. Objavljuju radove u međunarodnim časopisima i sudjeluju na međunarodnim znanstvenim skupovima te surađuju sa znanstvenicima iz inozemstva.

Uz nositelje kolegija, u izvođenju nastave sudjeluju i brojni gosti predavači, marketinški menadžeri iz hrvatskih i međunarodnih poduzeća i drugi stručnjaci iz područja marketinga.

U nastavku su kratkim informacijama predstavljeni predavači na studiju. Klikom na imena otvaraju se osobne stranice s više informacija o svakom predavaču.

prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen
Redovita profesorica u trajnom zvanju na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nositeljica je kolegija Marketing i menadžment usluga i Strategije marki i proizvoda. Istražuje i proučava područja marketinga usluga, upravljanja proizvodom i markama, međunarodnog marketinga te imidža zemlje podrijetla proizvoda i proizvođača. Glavna je urednica časopisa Market-Tržište, službenog časopisa CROMAR-a (Hrvatske udruge za marketing) i Katedre za Marketing Ekonomskog fakulteta - Zagreb.

professor emeritus Jozo Previšić
Professor emeritus na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sunositelj je kolegija Menadžment međunarodnog marketinga, a uz međunarodni marketing, znanstveno i stručno istražuje i područje upravljanja proizvodom i markama.

izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare
Izvanredni profesor na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nositelj je kolegija Elektronički marketing i Simulacije u marketingu. Istražuje područja digitalnog marketinga, inovacija usluga i upravljanja markama. Tehnički je urednik časopisa Market-Tržište, službenog časopisa CROMAR-a (Hrvatske udruge za marketing) i Katedre za Marketing Ekonomskog fakulteta - Zagreb.

prof. dr. sc. Zoran Krupka
Redoviti profesor na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nositelj je kolegija Menadžmet međunarodnog marketinga i Oblikovanje marketinških planova. Uz međunarodni marketing područja njegovog interesa su upravljanje markom proizvoda, internacionalizacija poslovanja i marketinško planiranje. Izvršni je urednik časopisa Market-Tržište, službenog časopisa CROMAR-a (Hrvatske udruge za marketing) i Katedre za Marketing Ekonomskog fakulteta - Zagreb.

professor emeritus Tanja Kesić
Professor emeritus na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predavačica je na kolegiju Strategije marketinške komunikacije. Uz marketinšku komunikaciju, ponašanje potrošača je područje njenog znanstvenog i stručnog izučavanja.

prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh
Redovita profesorica na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nositeljica je kolegija Ponašanje potrošača. Uz ponašanje potrošača, upravljanje cijenama je također područje njenog proučavanja i istraživačkih interesa.

prof. dr. sc. Ana Tkalac Verčič
Redovita profesorica  na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nositeljica je kolegija Strategije marketinške komunikacije. Istražuje i proučava područja marketinške komunikacije, odnosa s javnošću i interne komunikacije.

prof. dr. sc. Jurica Pavičić 
Redoviti profesor u trajnom zvanju na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nositelj je kolegija Oblikovanje marketinške strategije. Istražuje područja strategije marketinga, marketinga neprofitnih organizacija te marketinga i društvenih promjena.

prof. dr. sc. Dubravka Sinčić Ćorić
Redovita profesorica na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nositeljica je kolegija Marketing odnosa i suradnje s kupcima i klijentima te istražuje marketing poslovnih tržišta (business-to-business marketing) i obrazovanje iz područja marketinga.

prof. dr. sc. Marija Tomašević Lišanin
Redovita profesorica u trajnom na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nositeljica je i predavačica na kolegijima Poslovno pregovaranje i Strategije prodaje i distribucije te uz ta dva znanstvena područja istražuje i marketing financijskih usluga.

prof. dr. sc. Darko Prebežac
Redoviti profesor u trajnom zvanju na Katedri za turizam Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nositelj je kolegija Strateška tržišna istraživanja i Strategije i politike cijena, a područje interesa su mu cijene u marketingu, zračni promet, zrakoplovne kompanije i zračne luke, prometna politika i poslovne strategije zrakoplovnih kompanija.

professor emeritus Ljubo Jurčić
Professor emeritus na Katedri za međunarodnu ekonomiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sunositelj je kolegija Odrednice nacionalne konkurentnosti, a područje interesa mu je financijski menadžment, input-output analiza i modeli otvorenog gospodarstva.

prof. dr. sc. Mladen Vedriš 
Profesor na Katedri za ekonomske znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sunositelj je kolegija Odrednice nacionalne konkurentnosti, a područja interesa su mu ekonomska politika, međunarodni ekonomski odnosi i teorija ekonomske politike.