Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Kolegiji

Klikom na naziv kolegija otvorit će se stranica s više informacija.

 

OBVEZNI KOLEGIJI
(treba položiti 4 od 4)                                                  
Nositelj(i)  /izvođači                                          Broj sati Bodovi
Kvantitativne metode u ekonomskoj analizi

prof. dr. sc. Nataša Erjavec
izv. prof. dr. sc. Josip Matejaš          

30 6
Međunarodna makroekonomika prof. dr. sc. Boris Cota
izv. prof. dr. sc. Josip Tica
doc. dr. sc. Lucija Rogić Dumančić
30 6
Međunarodne financije i tržišta kapitala doc. dr. sc. Tomislav Globan 30 6
Međunarodno bankarstvo prof. dr. sc. Alen Stojanović
/doc. dr. sc. Jakša Krišto
30 6
Ukupno bodova:  24

 

IZBORNI KOLEGIJI
(treba položiti 5 od 10)                                                   

Nositelj(i) / izvođači                                       Broj   sati Bodovi
Financijska tržišta ugljika doc. dr. sc. Irena Raguž Krištić 20 4
Financijski modeli doc. dr. sc. Davor Zoričić
doc. dr. sc. Denis Dolinar
20 4
Međunarodne korporativne financije doc. dr. sc. Davor Zoričić
doc. dr. sc. Denis Dolinar
20 4
Makroekonomska politika i međunarodne financije doc. dr. sc. Vladimir Arčabić
doc. dr. sc. Lucija Rogić Dumančić
20 4
Međunarodna monetarna ekonomika doc. dr. sc. Tomislav Globan
doc. dr. sc. Lucija Rogić Dumančić
20 4
Globalni financijski management doc. dr. sc. Davor Zoričić
doc. dr. sc. Denis Dolinar
20 4
Financijska ekonometrija

prof. dr. sc. Nataša Erjavec /
doc. dr. sc. Saša Jakšić

20 4

Primijenjena makroekonomija

doc. dr. sc. Vladimir Arčabić/
doc. dr. sc. Petar Sorić
20 4
Ekonomika međunarodnih investicija prof. dr. sc. Jurica Šimurina
doc. dr. sc. Tomislav Globan/
doc. dr. sc. Irena Raguž Krištić
20 4
Ekonomika financijskih tržišta doc. dr. sc. Tomislav Globan/
doc. dr. sc. Vladimir Arčabić
20 4
   Ukupno bodova (za 5 položenih kolegija): 20
   
PISANI RAD (obvezan) Bodovi
Analiza slučaja / seminarski rad 4
   
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI RAD 12
UKUPAN BROJ BODOVA ZA SVE AKTIVNOSTI NA STUDIJU: 60

 

RAZLIKOVNI KOLEGIJI NULTOG SEMESTRA                                                                        NASTAVNIK
Međunarodna ekonomija prof. dr. sc. Ljubo Jurčić                                             
Financijske institucije i tržišta prof. dr. sc. Alen Stojanović
Makroekonomija prof. dr. sc. Zoran Kovačević

Mikroekonomija

prof. dr. sc. Boris Sisek