Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Važne obavijesti

OBAVIJEST

Nastava na obveznom kolegiju Metode analize vremenskih serija i prognoziranje počinje u utorak, 29.5.2018. u 17.00 sati u dvorani 55.

Raspored održavanja nastave:     PDF
 
Zagreb, 3.5.2018.
 
OBAVIJEST

Nastava na obveznom kolegiju Ekonometrijske metode i modeli počinje u utorak, 17.4.2018. u 17.00 sati u dvorani 32.

Raspored održavanja nastave:     PDF
 
Zagreb, 29.3.2018.
 
OBAVIJEST

Nastava na obveznom kolegiju Statističke metode u ekonomskim primjenama počinje u srijedu, 14.3.2018. u 17.00 sati u dvorani 36.

Raspored održavanja nastave:     PDF
 
Zagreb, 1.3.2018.
 
OBAVIJEST

Nastava na obveznom kolegiju Matematičke metode za ekonomske analize počinje u srijedu, 7.2.2018. u 17.30 sati u dvorani 37.

Raspored održavanja nastave:     PDF

Napomena: raspored održavanja nastave promijenjen 19.2.2018.

Zagreb, 23.1.2018.


VAŽNO: OBAVIJEST O OBVEZI POLAGANJA PREDMETA NULTOG SEMESTRATrajanje studija: Nastava iz obveznih predmeta (prvi semestar) počinje u veljači, a završava u lipnju 2018. godine. Nastava iz izbornih predmeta (drugi semestar) završava u listopadu 2018. godine.

Nastava se odvija obično u srijedu, četvrtak i petak od 17 do 21 sat, a prema potrebi i u subotu od 9 do 13 sati. Za obvezne predmete od 30 sati takva se shema ponavlja dva tjedna uzastopce, a za izborne predmete (20 sati) dovoljan je samo jedan tjedan. Razdoblje između početka predavanja obveznih predmeta je oko mjesec dana, a kod izbornih razmak je dva ili tri tjedna.


Brošura studija PDS «Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje»

 


Izvadak iz DIPLOMAE SUPPLEMENT:
"Nositelj stečene kvalifikacije ovlašten je obavljati stručni posao u području za koje je stekao naziv univ.spec.oec. za statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje,

 a NA TRŽIŠTU RADA MOŽE OBAVLJATI SLJEDEĆE POSLOVE:
1. Statističke analize i prognoziranje makroekonomskih i gospodarskih kretanja (po pojedinim djelatnostima nacionalne klasifikacije i sustavima; društveni bruto proizvod, agregati ponude i potrošnje, cijene i njihovo kretanje, investicije, odnose i kretanja u međunarodnoj razmjeni, društvene financije, …)
2. Statističke analize i prognoziranje u poslovnoj ekonomiji (na mikro razini);
3. Statističke analize i prognoziranje u bankovnoj industriju (i drugdje u financijskom sektoru)
4. Ekonometrijsko modeliranje i analiza vremenskih serija i prognoziranje;
5. Anketna istraživanja i analize;
6. Kvantitativne analize za poslovno upravljanje i podršku poslovnom odlučivanju u uvjetima neizvjesnosti i rizika;
7. Statističku kontrolu kvalitete i dizajniranje statističkih eksperimenata;
8. Multivarijatne analize;
9. Poslove službene statistike (nacionalna statistika, državne ankete, statistika međunarodnih udruga i asocijacija, harmonizacija s Europskim statističkim sustavom, …);
10. Demografska istraživanja i analize;
11. Držati nastavu iz statističkih metoda za ekonomske analize i prognoziranje (unutar grane kvantitativne ekonomije).