Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Moduli i kolegiji

 
OBVEZNI KOLEGIJI
 (treba položiti 2 od 2) 
 
Nositelj(i)  Broj sati   Bodovi  
Održivi razvoj                                                   

 prof. dr. sc. Ivo Družić

40 6
Regulacija  
prof. dr. sc. Jurica Šimurina                
 
40 6
Ukupno bodova:  12

NAPOMENA: Od predviđena dva modula student bira jedan.

OBVEZNI KOLEGIJI
MODULA A
Ekonomija energije

(treba položiti 4 od 4)

Nositelj(i)  Broj sati   Bodovi  
Ekonomska analiza tržišta energenata

 izv. prof. dr. sc. Tomislav Gelo

40 6
Ekonomska analiza  tržišta električne energije 
 izv. prof. dr. sc. Tomislav Gelo
 
40 6
Energetska politika i strategija
 prof. dr. sc. Ivo Družić
 dr. sc. Goran Slipac
 
40 6
Energetsko planiranje
 izv. prof. dr. sc. Tomislav Gelo
 dr. sc. Alenka Kinderman Lončarević
 
40 6
   Ukupno bodova (za 4 položena kolegija): 24

 

OBVEZNI KOLEGIJI
MODULA B
Ekonomija okoliša

(treba položiti 4 od 4)

Nositelj(i)  Broj sati   Bodovi  
Ekonomika okoliša                                            

 Prof. dr. sc. Jurica Šimurina               

40 6
Tržište onečišćenja
 Prof. dr. sc. Jurica Šimurina
 
40 6
Okolišne politike i strategije  
 doc. dr. sc. Irena Raguž Krištić  
 
40 6
Održivo gospodarenje otpadom 
 Prof. dr. sc. Jurica Šimurina
 
40 6
   Ukupno bodova (za 4 položena kolegija): 24

 

 IZBORNI KOLEGIJI
 (treba položiti 3 od 6)  

Nositelj(i)       Broj sati   Bodovi  
 Analiza investcijskih projekata                         

 Prof. dr. sc. Lidija Dedi
 Prof. dr. sc Silvije Orsag                     

20 4
 Cost - Benefit analiza  
 Doc. dr. sc. Damir Rumenjak
 
20 4
 Održivi razvoj kao strategija konkurentnosti    
 Prof. dr. sc Misalv Ante Omazić
 
20 4
 Projektno planiranje i društvene inovacije  
 Prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić
 Dr. sc. Mirjana Matešić
 
20 4
 Strateško komuniciranje i lobiranje  
 Prof. dr. Sc. Ana Tkalac Verčić
 Prof. dr. sc. Dubravka Sinčić Ćorić
 
20 4
 Tržišna istraživanja  
prof. dr. sc. Tihomir Vranešević  
 
20 4
 Pod izborne kolegije je moguće izabrati
 i obvezne kolegije drugog modula

 

   
   Ukupno bodova (za 3 položena kolegija): 12
   
 PISANI RAD Bodovi
 Analiza slučaja 12
UKUPAN BROJ BODOVA ZA SVE AKTIVNOSTI NA STUDIJU: 60

 

 RAZLIKOVNI KOLEGIJI NULTOG SEMESTRA   NASTAVNIK 
 Makroekonomija prof. dr. sc. Jurica Šimurina
 Mikroekonomija prof. dr. sc. Lorena Škuflić