Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Kolegiji

 

OBVEZNI KOLEGIJI
(treba položiti 4 od 4) 
Nositelj(i) Broj sati Bodovi
Ekonomske politike EU i globalizacija

Izv. prof. dr. sc. Tomislav Globan

30 6
Strategija razvoja i ekonomika tranzicijskih zemalja   Prof. dr. sc. Josip Tica 30 6
Financijska i monetarna reforma u EU Prof. dr. sc. Ivan Lovrinović 30 6
Osnove prava u EU                                              Prof. dr. sc. Hana Horak 30 6
Ukupno bodova:  24

 

IZBORNI KOLEGIJI
(treba položiti 5 od 10)

Nositelj(i)                                       Broj sati Bodovi
Ekonomski rast, konvergencija zemalja članica EU i proširenje 
 

Prof. dr. sc. Jurica Šimurina
Prof. dr. sc. Josip Tica

20 4
Inozemna direktna ulaganja (FDI) i EU
 
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Globan 
Izv. prof. dr. sc. Vladimir Arčabić
20 4
Zajednička agrarna politika EU (CAP) i globalno okruženje
Doc. dr. sc. Ozana Nadoveza
 
20 4
Industrijska politika i Europska unija Prof. dr. sc. Zoran Kovačević 20 4
Socijalne politike u Europskoj uniji Prof. dr. sc. Alka Obadić 20 4
Regionalna politika EU i upravljanje projektima
 
Dr. sc. Sanja Maleković
Dr. sc. Sanja Tišma
20 4
Energetska politika EU i RH

Izv. prof. dr. sc. Tomislav Gelo

20 4
Poslovna politika poduzeća u EU Prof. dr. sc. Tonći Lazibat                        20 4
Ekonomika i politika okoliša Europske unije
 
Prof. dr. sc. Jurica Šimurina
Dr. sc. Sanja Tišma
20 4
Primijenjene metode ekonomske analize Izv. prof. dr. sc. Vladimir Arčabić 20 4
   Ukupno bodova (za 5 položenih kolegija): 20
   
PISANI RAD (obvezan) Bodovi
Analiza slučaja / seminarski rad 4
   
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI RAD 12
UKUPAN BROJ BODOVA ZA SVE AKTIVNOSTI NA STUDIJU: 60

 

RAZLIKOVNI KOLEGIJI NULTOG SEMESTRA NASTAVNIK
Makroekonomija Europske unije  Izv. prof. dr. sc. Tomislav Globan      
Gospodarstvo Hrvatske  
Makroekonomija Prof. dr. sc. Jurica Šimurina
Mikroekonomija      Prof. dr. sc. Lorena Škuflić